Verklaring van Erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht en wanneer heb ik deze nodig?

De notaris verklaart in een verklaring van erfrecht akte dat hij heeft gecontroleerd wie is overleden, of de overledene een testament had, en zo ja, wie er in dat testament als erfgenamen zijn aangewezen. Bovendien verklaart de notaris eventueel wie gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen. Met deze verklaring kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. De erfrecht verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan. Bekijk hier een voorbeeld van een verklaring van erfrecht>>>

Tarieven

Verklaring van erfrecht met maximaal 3 erfgenamen € 298
Voor iedere erfgenaam extra € 24
Bij een aanvaarding onder het recht van boedelbeschrijving worden er griffierechten doorbelast. € 455 (pp indien dit afzondelijk wordt aangeleverd)
Indien de overledene een testament heeft gemaakt dan zijn er meer werkzaamheden voor een notaris (doorlezen en bespreken van het testament, informeren van legatarissen, executeurs (afwikkelingsbewindvoerders) enz. € 39

Als de overledene geen testament heeft gemaakt en er maximaal 3 erfgenamen zijn die zuiver aanvaarden, rekenen wij maximaal € 328,- voor de notariële akte (iedere erfgenaam extra is € 24,- p.p.). Dit is inclusief nalatenschapsvolmachten maar zonder kosten die wij aan de gemeente moeten betalen. De kosten voor gemeentelijke onderzoek bedragen € 39,-. Bekijk een overzicht van onze tarieven voor het opstellen van een verklaring van erfrecht>>>. Een verklaring van erfrecht online aanvragen kan hier>>>

Waarom een verklaring van erfrecht?

Erfenissen zijn steeds vaker een complexe zaak. Mensen trouwen meerdere keren, hebben kinderen verschillende huwelijken, en zo zijn er nog een aantal erfrechtelijke kwesties te bedenken. Helaas zijn er bij erfenissen oplichters actief of is er ruzie in de familie. Een verklaring van erfrecht geeft duidelijkheid over de verhoudingen en de gerechtigdheid tot het vermogen van de overledene. Een verklaring van erfrecht beschermt de erfgenamen tegen schuldeisers van de overledene mits de nalatenschap niet zuiver aanvaard is.

Verklaring van erfrecht niet altijd nodig

Een verklaring van erfrecht is niet altijd nodig. Bij kleine bedragen eisen sommige banken geen verklaring. Het is verstandig hierover contact op te nemen met de bank. Sinds januari 2012 verlangen banken geen verklaring van erfrecht meer als:

  1. Er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  2. Er geen testament is;
  3. En er niet meer dan € 100.000 op de rekening staat.

Verklaring van erfrecht door notaris

Een verklaring van erfrecht wordt door een notaris opgemaakt. Iedereen die een recht kan ontlenen aan de erfenis kan de notaris vragen om een verklaring af te geven, meestal gebeurt dit in onderling overleg tussen de familieleden. Het is ook mogelijk dat schuldeisers van de nalatenschap verzoeken om een verklaring van erfrecht. Direct een verklaring van erfrecht online aanvragen>>>

Onderzoek notaris bij verklaring van erfrecht

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken, onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier worden alle erfgenamen en de testamenten van de overledene in kaart gebracht. Als er veel erfgenamen zijn of als de erfgenamen moeilijk te vinden zijn, kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven. Als een verklaring eenmaal is afgegeven dan hebben bepaalde partijen recht op een afschrift. Lees hierover meer op: Wie hebben er recht op een afschrift van een verklaring van erfrecht >>

Afhandeling erfenis zonder testament

Zonder testament zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd. Wie zijn de erfgenamen? Zonder testament bepaalt de wet wie erfgenaam is. Als u gehuwd bent, erft op grond van de wet uw echtgenoot. Bent u gehuwd én hebt u kinderen, dan delen de kinderen ook mee in uw erfenis. De kinderen moeten wachten op hun deel van de erfenis totdat de laatste ouder (langstlevende) overleden is. Hebt u geen echtgenoot of kinderen, dan erven jouw familieleden (bloedverwanten), je ouders en broers en zussen, maar ook je halfbroers en -zussen als je ouders – na een echtscheiding – zijn hertrouwd of eerder getrouwd zijn geweest. Lees meer over wie erfgenaam is zonder testament>>>.

Erven volgens een testament

Als er een testament is dan heeft de overledene zelf de erfgenamen gekozen. In een testament staat dus wie erfgenaam is en daarmee is ook duidelijk wie niet erft. De erfgenamen hoeven geen familieleden te zijn van de overledene. Goede vrienden, een stichting of een goed doel kunnen ook erfgenaam zijn. Weet u niet zeker of er een testament is? Bij het Centraal Testamentenregister kunt u schriftelijk informeren of een testament is opgemaakt en welke notaris het testament bewaart. Als u ons opdracht geeft voor het opstellen van een verklaring van erfrecht dan zoeken wij dit voor u uit.

Heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 328,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring van erfrecht met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden.  Heeft de overledene een testament gemaakt dan komen er nog eens € 39,- aan kosten bij. Lees meer over onze goedkope tarieven voor een verklaring van erfrecht>>>  
Verklaring van erfrecht aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer