Kosten verklaring van erfrecht

Kosten als er geen testament is: Een verklaring van erfrecht met maximaal 3 erfgenamen bedraagt € 298,- inclusief btw. Voor iedere erfgenaam extra betaalt u € 24,- inclusief btw. Indien de overledene wel een testament heeft gemaakt dan komt er € 39,- incl. btw bij.  Via de homepage kunt u een kostenberekening maken. In dit tarief zitten:

 • de notariële akte;
 • raadpleging van het centraal testamentenregister
 • andere wettelijke recherche- en identificatiekosten (VIS/GBA/CIR/CUR) van de erfgenamen;
 • nalatenschapsvolmachten voor de erfgenamen (inclusief aanwijzen gevolmachtigde);
 • honorarium van de notaris en Verklaring van Erfrecht Service

 

Niet in ons vve tarief

Helaas zijn niet alle verklaring van erfrecht verschotten en kosten vooraf duidelijk. Verschot of verschoten zijn kosten die de notaris maakt bij diverse registers.  Niet in ons tarief zitten:

 

 • Kosten die gemeenten door belasten voor het raadplegen van de registers van de Burgerlijke stand € 39,- incl. btw;
 • Kosten die erfgenamen moeten maken voor het legaliseren van hun handtekening onder de door ons verstuurde volmachten. U kunt naar een plaatselijke notaris of de lokale gemeentebalie voor een legalisatie. De in rekening gebrachte kosten verschillen per organisatie. Wij raden u aan om vooraf te informeren naar de kosten. Legalisatie via online hulpmiddelen € 35,- incl. btw;
 • Kosten die wij moeten maken voor het opvragen van een gewaarmerkt afschrift van een testament  € 98,- incl. btw (tarief per document);
 • Kosten die wij moeten maken voor het opvragen van huwelijksvoorwaarden of een samenlevingscontract € 98,- incl. btw (tarief per document);
 • De verklaring van erfrecht direct inschrijven in het Kadaster € 78,- incl. btw;
 • Beoordeling Juridisch Document zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract per document  € 39,- incl. btw;
 • Extra contact persoon (geen erfgenaam/executeur) € 24,- incl. btw.

Deze kosten kunnen wij niet vooraf offeren en worden aan u doorbelast.

Opdracht annuleren

Let op! Koop op afstand en dus de bedenktijd van 14 dagen is niet van toepassing omdat het een maatwerkproduct betreft. In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd 50% van het overeengekomen tarief.

Heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge tarieven en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 298,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden.
Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen