Kosten verklaring van erfrecht

Kosten als er geen testament is: Een verklaring van erfrecht met maximaal 3 erfgenamen bedraagt € 250,- inclusief btw. Voor iedere erfgenaam extra betaalt u € 35,- inclusief btw. Let op! Voor de berekening van ons tarief gelden kinderen (afstammelingen) die zijn vooroverleden evenals vooroverleden ouders ook als erfgenamen. Indien de overledene wel een testament heeft gemaakt dan komt er € 45,- bij. Wordt er beneficiaire aanvaard dan worden de griffierechten van (2020) € 130 + 78,- notariskosten per akte doorbelast aan u. Via de homepage kunt u een kostenberekening maken. In dit tarief zitten:

 • de notariële akte;
 • raadpleging van het centraal testamentenregister
 • andere wettelijke recherche- en identificatiekosten (VIS/GBA/CIR/CUR) van de erfgenamen;
 • nalatenschapsvolmachten voor de erfgenamen (inclusief aanwijzen gevolmachtigde);
 • honorarium van de notaris en Verklaring van Erfrecht Service

Verschotten en kosten notaris

Helaas zijn niet alle verklaring van erfrecht verschotten en kosten vooraf duidelijk. Verschot of verschoten zijn kosten die de notaris maakt bij diverse registers.  Niet in ons tarief zitten:

 1. Kosten die gemeenten door belasten voor het raadplegen van de registers van de Burgerlijke stand (gemiddeld € 25,- per dossier en verschilt per gemeente, gemeente Amsterdam rekent bijvoorbeeld € 67,-);
 2. Kosten die erfgenamen moeten maken voor het legaliseren van hun handtekening onder de door ons verstuurde volmachten. De in rekening gebrachte kosten verschillen per organisatie. Wij raden u aan om vooraf te informeren;
 3. Kosten die wij moeten maken voor het opvragen van een gewaarmerkt afschrift van een testament (€ 40,- per verzoek). Hiervoor kunnen collega notariskantoren kosten in rekening brengen en deze belasten wij door;
 4. Kosten voor het aanschrijven van legatarissen, verwachters bij tweetrapstestamenten en andere belanghebbenden (€ 25,- per brief);
 5. Kosten voor het informeren van executeurs/externe gevolmachtigde(geen erfgenaam)/bewindvoerders/curatoren en het verwerken van de aanvaardingsvolmacht (€ 35,- per persoon);
 6. Verschot voor het onderzoek van de BRP (basisregistratie personen) VIS, Insolventie- en Curatele register van betrokken personen (erfgenamen/gevolmachtigden/bewindvoerders/curatoren/partners vooroverleden personen) € 15,- per persoon;
 7. Indien nodig verschotten voor genealogisch onderzoek (erfgenamen onderzoek);
 8. Kosten voor het opmaken van specifieke boedelvolmachten (€ 35,- per persoon);
 9. Kosten voor het ongedaan maken van de wettelijke verdeling (notariële akte gevolgd door inschrijving in het boedelregister) € 275,-;
 10. Kosten voor het indienen van verzoeken bij de rechtbank voor bijvoorbeeld ontheffing vereffening of openbaar maken van de boedelbeschrijving € 83,- (2020) aan griffierechten per verzoek + notariskosten (in overleg);
 11. De verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster € 51,- aan administratiekosten (geen Kadaster leges verschuldigd);
 12. Verwerken van verblijvingsbedingen opgenomen in samenlevingscontracten of huwelijkse voorwaarden € 75,-;
 13. Verwerken van tweetrapsmakingen opgenomen in testamenten € 75,- en inschrijving in het CTR (exclusief kosten CTR);
 14. Heffing kwaliteitsfonds notariaat (kosten voor tuchtrecht en toezicht) € 9,95 per akte;
 15. Advieswerkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling/vereffening van een nalatenschap worden verricht tegen een uurtarief van € 180,- inclusief btw.

Deze kosten kunnen wij niet vooraf offeren en worden aan u doorbelast.

Opdracht annuleren

Let op! Koop op afstand en dus de bedenktijd van 14 dagen is niet van toepassing omdat het een maatwerkproduct betreft. In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten die door of in opdracht van Verklaring van Erfrecht Service voor een dossier zijn gemaakt. Daarnaast worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening gebracht met een minimum van € 187,50 inclusief 21% BTW.

Heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge tarieven en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 250,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden.  Bij een beneficiaire aanvaarding komen hier € 208,- aan kosten bij. Dit is inclusief € 130,- griffierechten (2020).
Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 289,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 20,-

Online aanvragen