Verklaring van erfrecht kosten

Is een verklaring van erfrecht gratis? Nee, helaas niet maar besparen op verklaring van erfrecht kosten en dus notariskosten kan wel! De goedkoopste verklaring van erfrecht vraagt u aan via Intervivos B.V. Verklaring van Erfrecht Service! Wij helpen u tegen lage notaristarieven aan een akte van erfrecht. Zo bespaart u direct op de kosten van de afwikkeling van de erfenis.

Verklaring van erfrecht kosten notaris

Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht moet de notaris verschillende registers raadplegen en dus kosten maken. Een aantal raadplegingen zijn voor de notaris heel eenvoudig te doen zoals het raadplegen van het centraal testamenten register, faillissementsregister en het curatele register. Lastiger wordt het als niet digitale registers zoals de registers van de burgerlijke stand geraadpleegd moeten worden. Is er geen afschrift van het testament beschikbaar dan moet dat opgevraagd worden bij een collega notaris.

beneficiaire aanvaarding

Wilt u de erfenis aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) dan moet hiervoor een akte opgesteld worden bij de kantonrechter en deze moet ingeschreven worden in het boedelregister.

Boedelvolmachten

Om te voorkomen dat vier erfgenamen een handtekening moeten zetten voor het opheffen van bijvoorbeeld een bankrekening worden er nalatenschapsvolmachten (boedelvolmachten) opgesteld. Bij Intervivos B.V. Verklaring van Erfrecht Service zijn deze bij de prijs inbegrepen.

Vooroverleden erfgenamen

Let op! Voor de berekening van ons tarief gelden kinderen (afstammelingen) die zijn vooroverleden evenals voor overleden ouders (als er geen kinderen/echtgenote zijn) ook als erfgenamen.

Tarieven

Verklaring van erfrecht met maximaal 3 erfgenamen € 298
Voor iedere erfgenaam extra € 24
Bij een aanvaarding onder het recht van boedelbeschrijving worden er griffierechten doorbelast. € 455 (pp indien dit afzondelijk wordt aangeleverd)
Indien de overledene een testament heeft gemaakt dan zijn er meer werkzaamheden voor een notaris (doorlezen en bespreken van het testament, informeren van legatarissen, executeurs (afwikkelingsbewindvoerders) enz. € 39

Niet in ons vve tarief

Helaas zijn niet alle verklaring van erfrecht kosten vooraf duidelijk. Niet in ons tarief zitten:

  • Kosten die gemeenten door belasten voor het raadplegen van de registers van de Burgerlijke stand € 39,- incl. btw;
  • Kosten voor een onderzoek bij het Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG) zullen wij 1 op 1 doorbelasten (indien onderzoek bij de Burgerlijke stand niet voldoende is);
  • Kosten die erfgenamen moeten maken voor het legaliseren van hun handtekening onder de door ons verstuurde volmachten. U kunt naar een plaatselijke notaris of de lokale gemeentebalie voor een legalisatie. De in rekening gebrachte kosten verschillen per organisatie. Wij raden u aan om vooraf te informeren naar de kosten. Legalisatie via online hulpmiddelen € 35,- incl. btw;
  • Kosten die wij moeten maken voor het opvragen van een gewaarmerkt afschrift van een testament  € 98,- incl. btw (tarief per document);
  • Kosten die wij moeten maken voor het opvragen van huwelijksvoorwaarden of een samenlevingscontract € 98,- incl. btw (tarief per document);
  • De verklaring van erfrecht direct inschrijven in het Kadaster € 78,- incl. btw;
  • Beoordeling Juridisch Document zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract per document  € 39,- incl. btw;
  • Extra contact persoon (geen erfgenaam/executeur) € 24,- incl. btw.

Deze kosten kunnen we niet vooraf offreren en worden aan u doorbelast. In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd 50% van het overeengekomen tarief. Vraag direct een verklaring van erfrecht aan>>> Vergelijkt u ook de tarieven/verklaring van erfrecht kosten van alle aanbieders? Bekijk dan ook dit artikel waarbij wij onze tarieven vergelijken met online aanbieders van een verklaring van erfrecht ( verklaring van erfrecht kosten )>>>

Verklaring van erfrecht aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen