Verklaring van erfrecht kosten

Is een verklaring van erfrecht gratis? Nee, helaas niet maar besparen op verklaring van erfrecht kosten en dus notariskosten kan wel! De goedkoopste verklaring van erfrecht vraagt u aan via Intervivos B.V. Verklaring van Erfrecht Service! Wij helpen u tegen lage notaristarieven aan een akte van erfrecht. Zo bespaart u direct op de kosten van de afwikkeling van de erfenis.

Verklaring van erfrecht kosten notaris

Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht moet de notaris verschillende registers raadplegen en dus kosten maken. Een aantal raadplegingen zijn voor de notaris heel eenvoudig te doen zoals het raadplegen van het centraal testamenten register, faillissementsregister en het curatele register. Lastiger wordt het als niet digitale registers zoals de registers van de burgerlijke stand geraadpleegd moeten worden. Is er geen afschrift van het testament beschikbaar dan moet dat opgevraagd worden bij een collega notaris.

beneficiaire aanvaarding

Wilt u de erfenis aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) dan moet hiervoor een akte opgesteld worden bij de kantonrechter en deze moet ingeschreven worden in het boedelregister.

Boedelvolmachten

Om te voorkomen dat vier erfgenamen een handtekening moeten zetten voor het opheffen van bijvoorbeeld een bankrekening worden er nalatenschapsvolmachten (boedelvolmachten) opgesteld. Bij Intervivos B.V. Verklaring van Erfrecht Service zijn deze bij de prijs inbegrepen.

Vooroverleden erfgenamen

Let op! Voor de berekening van ons tarief gelden kinderen (afstammelingen) die zijn vooroverleden evenals voor overleden ouders (als er geen kinderen/echtgenote zijn) ook als erfgenamen.

Tarieven

Verklaring van erfrecht met maximaal 3 erfgenamen € 289
Voor iedere erfgenaam extra € 20
Bij een aanvaarding onder het recht van boedelbeschrijving worden er griffierechten doorbelast. € 208 (pp indien dit afzondelijk wordt aangeleverd)
Indien de overledene een testament heeft gemaakt dan zijn er meer werkzaamheden voor een notaris (doorlezen en bespreken van het testament, informeren van legatarissen, executeurs (afwikkelingsbewindvoerders) enz. € 35

Niet in ons vve tarief

Helaas zijn niet alle verklaring van erfrecht kosten vooraf duidelijk. Niet in ons tarief zitten:

 1. Kosten die gemeenten door belasten voor het raadplegen van de registers van de Burgerlijke stand (gemiddeld € 25,- per dossier en verschilt per gemeente, gemeente Amsterdam rekent bijvoorbeeld € 67,-);
 2. Kosten die erfgenamen moeten maken voor het legaliseren van hun handtekening onder de door ons verstuurde volmachten. U kunt naar een plaatselijke notaris of de lokale gemeentebalie voor een legalisatie. De in rekening gebrachte kosten verschillen per organisatie. Wij raden u aan om vooraf te informeren naar de kosten;
 3. Kosten die wij moeten maken voor het opvragen van een gewaarmerkt afschrift van een testament (€ 40,- per verzoek). Hiervoor kunnen collega notariskantoren kosten in rekening brengen en deze belasten wij door;
 4. Kosten voor het aanschrijven van legatarissen, verwachters bij tweetrapstestamenten en andere belanghebbenden (€ 25,- per brief);
 5. Kosten voor het informeren van executeurs/externe gevolmachtigde(geen erfgenaam)/bewindvoerders/curatoren en het verwerken van de aanvaardingsvolmacht (€ 35,- per persoon);
 6. Kosten voor het onderzoek van de BRP (basisregistratie personen) VIS, Insolventie- en Curatele register van betrokken personen (gevolmachtigden/bewindvoerders/curatoren/ partners vooroverleden personen) € 15,- per persoon;
 7. Kosten voor het opmaken van specifieke boedelvolmachten (€ 35,- per persoon);
 8. Indien nodig kosten voor genealogisch onderzoek (erfgenamen onderzoek);
 9. Kosten voor het ongedaan maken van de wettelijke verdeling (notariële akte gevolgd door inschrijving in het boedelregister) € 275,-;
 10. Kosten voor het indienen van verzoeken bij de rechtbank voor bijvoorbeeld ontheffing vereffening of openbaar maken van de boedelbeschrijving € 78,- (2017) aan griffierechten per verzoek + notariskosten (in overleg);
 11. De verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster € 51,- aan administratiekosten (geen Kadaster leges verschuldigd) wel recherche kosten i.v.m. opvragen objectlijst € 15,-;
 12. Verwerken van verblijvingsbedingen opgenomen in samenlevingscontracten of huwelijkse voorwaarden € 75,-;
 13. Verwerken van tweetrapsmakingen opgenomen in testamenten € 75,- en inschrijving in het CTR (exclusief kosten CTR);
 14. Heffing kwaliteitsfonds notariaat (kosten voor tuchtrecht en toezicht) € 9,95 per akte;
 15. Advieswerkzaamheden met betrekking tot de afwikkeling/vereffening van een nalatenschap worden verricht tegen een uurtarief van € 180,- inclusief btw.

Deze kosten kunnen we niet vooraf offreren en worden aan u doorbelast. In geval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten die door of in opdracht van Verklaring van Erfrecht Service voor een dossier zijn gemaakt. Daarnaast worden de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening gebracht met een minimum van € 187,50 inclusief 21% BTW. Vraag direct een verklaring van erfrecht aan>>> Vergelijkt u ook de tarieven/verklaring van erfrecht kosten van alle aanbieders? Bekijk dan ook dit artikel waarbij wij onze tarieven vergelijken met online aanbieders van een verklaring van erfrecht ( verklaring van erfrecht kosten )>>>

Verklaring van erfrecht aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 289,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 20,-

Online aanvragen