Hoe werkt het aanvragen van een Verklaring van Erfrecht?

1
2
3
4
5
de notaris controleert de registers

U stuurt ons uw gegevens, de gegevens van de overledene, mogelijke erfgenamen en een kopie van de nood-zakelijke documenten

gegevens overledene en erfgenamen

Een notaris controleert deze gegevens, raadpleegt de registers en bericht de erfgenamen van zijn bevindingen

erfenis (beneficiaire) aanvaarden, verwerpen

De erfgenamen ontvangen een nalatenschapsvolmacht en kiezen of zij de erfenis willen aanvaarden, verwerpen,of aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (benificiare aanvaarding)

Lees meer
opstellen verklaring van erfrecht door de notaris

Na ontvangst van de getekende en gelegaliseerde nalatenschaps-volmachten stelt de notaris de verklaring van erfrecht op

ontvangst van de afschrift van de erfrecht akte

Na betaling ontvangt u de verklaring van erfrecht digitaal en per post

Erfrecht Blog

Bel mij terug

Ik heb hulp of advies nodig