Wie mogen allemaal een kopie van het testament van de overledene opvragen bij een notaris?
14 februari 2014 Door: Peter Duijzend

Op grond van artikel 49 lid 1 Wet op het Notarisambt mag een notaris alleen een kopie van het testament afgeven aan degenen die een recht ontlenen aan de akte indien de gehele inhoud van de akte van rechtstreeks belang is voor dat recht. Is iemand onterfd, dan kan deze slechts het gedeelte van het testament inzien waaruit dit blijkt.

,