Negatieve nalatenschap

De erfenis zit vol met schulden of er dreigt een te kort en u bent erfgenaam. Laat u zo snel mogelijk adviseren door een notaris over uw mogelijkheden. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen met de overledene? Afhankelijk van de schulden kan het verstandig zijn om afstand te doen van de huwelijksgemeenschap om te voorkomen dat je hoofdelijk aansprakelijk voor de aangegane gemeenschapsschulden. Dit moet binnen 3 maanden na het overlijden. Aanvaard een nalatenschap met een dreigend te kort of schulden nooit zuiver. Let op bepaalde gedragingen die leiden tot zuivere aanvaarding>>>.

Beneficiaire aanvaarden negatieve nalatenschap

Volgens het huidige recht kan door beneficiair te aanvaarden de erfgenaam voorkomen dat hij met zijn privévermogen aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. U verkrijgt namelijk alleen de goederen van de erfenis die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Bij beneficiaire aanvaarding hoeft u dus als erfgenaam niet meer te betalen dan het vermogen dat is nagelaten. Er zijn uitzonderingen bijvoorbeeld als u goederen kwijt maakt of schade veroorzaakt door slecht beheren. Let op! Na beneficiaire aanvaarding moet er vereffend worden. Lees meer over de vereffening van een nalatenschap>>>

Verwerpen negatieve nalatenschap / erfenis

Als de nalatenschap echt negatief is, kunt u die verwerpen. Er moet dan een verklaring tot verwerping worden opgemaakt en deze moet ingeschreven worden in het boedelregister. Let op! als u kinderen heeft. Bij verwerping is er sprake van plaatsvervulling, oftewel: u schuift het probleem door naar uw kinderen. Deze moeten dan ook verwerpen. Als deze minderjarig zijn, dan heeft u ook een machtiging nodig van de kantonrechter. Bovendien mag u dan ook niets meenemen uit de nalatenschap, zelfs geen foto’s waarop u met de overledene staat want u bent geen erfgenaam. Laat u goed voorlichten.

 

 

 

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen