Verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster

Als iemand komt te overlijden, krijgen de erfgenamen de bezittingen (en schulden). In de verklaring van erfrecht staat wie is overleden en wie zijn of haar erfgenamen zijn. Bezat de overledene een huis, stuk grond of boot (registergoed)? Dan is het verstandig om de verklaring van erfrecht door de notaris in te laten schrijven bij het Kadaster. Het Kadaster zet de eigendommen dan op naam van de erfgenamen. Iedereen die de registratie van het Kadaster raadpleegt, kan zo zien wie de eigenaar is. Het kadaster neemt hierbij de gegevens over uit de verklaring van erfrecht en vermeldt ook ieders aandeel in het onroerend goed.

Waarom een verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster?

Als u de woning wilt verkopen, hoeft er geen erfgenamen onderzoek gedaan te worden als de woning nog (deels) op naam van de overledene stond. Dit scheelt tijd en dus geld. Daarnaast maken diverse instanties zoals de gemeente of het waterschap gebruik van de tenaamstelling van de eigenaren in het kadaster. Het kan dus voorkomen dat de weduwe een WOZ-beschikking ontvangt gericht aan haar overleden partner. Het wijzigen van de tenaamstelling bij het Kadaster maakt hier meteen een einde aan.

Als erfgenaam wordt u niet onverwachts geconfronteerd met extra kosten wanneer u een geërfde woning, grond of boot verkoopt.

Vanaf 2015 geen kadasterkosten meer

Het Kadaster rekent vanaf heden geen kosten meer voor de inschrijving van een verklaring van erfrecht. Door geen inschrijfkosten te rekenen wil het Kadaster een belemmering wegnemen voor erfgenamen om de verklaring van erfrecht in te laten schrijven. Dit vergroot de betrouwbaarheid van het register. Verklaring van Erfrecht Service rekent wel € 89,- aan administratiekosten voor de extra werkzaamheden.

Alsnog inschrijven verklaring van erfrecht

Wilt u dat wij voor u een verklaring van erfrecht (niet door ons opgemaakt) inschrijven bij het Kadaster dan rekenen wij hiervoor € 129,- inclusief BTW.  Vragen? Neem contact met ons op>>>

 

Heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 250,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden.  Bij een beneficiaire aanvaarding komen hier € 208,- aan kosten bij. Dit is inclusief € 130,- griffierechten (2020).
Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen