Onterfde kinderen beroep legitieme

Onterfde kinderen: Ben je als kind of kleinkind onterfd dan heb je geen recht op de erfenis. Maar ben je een kind of (bij plaatsvervulling) kleinkind van de overledene, dan heb je waarschijnlijk nog wel recht op je legitieme portie (wettelijk erfdeel). Je kan dan aanspraak maken op de helft van wat je zou erven zonder testament. Als je een beroep wil doen op je legitieme portie, dan moet je dit zelf aangeven. Hiervoor kan je een brief sturen naar de gezamenlijke erfgenamen, executeur of de boedelnotaris die de nalatenschap in behandeling heeft. De notaris kan je achterhalen via het boedelregister van de rechtbank.

Termijn beroep legitieme

Er geldt een termijn. Je moet dit binnen vijf jaar (4:85 lid 1 BW)  na het overlijden doen of als je een termijn gesteld wordt, dan binnen de gestelde termijn. Als erfgenamen onzekerheid willen voorkomen over het wel of niet beroepen op de legitieme portie dan kunnen zij je een termijn stellen.

Hoe kom ik aan de informatie om mijn legitieme te berekenen?

Om je legitieme te kunnen berekenen heb je recht op informatie uit de nalatenschap. Op welke informatie je precies recht hebt, kan je hier lezen in het blog bericht: Op welke informatie heb ik als legitimaris recht?

Onderhoudsverplichting kind

Een kind van de overledene die nog geen 21 is heeft recht op een geldbedrag in eens voor zijn levensonderhoud. Het kind heeft geen recht op het geldbedrag als een echtgenoot of andere erfgenaam verplicht is om in de kosten van levensonderhoud te voorzien (4:35 BW). Je moeten het inroepen bij de erfgenamen binnen 9 maanden na het overlijden.

Vergoeding voor verrichte arbeid

Heb je als (stief/pleeg/klein)kind voor de overledene gewerkt en daar geen passende arbeidsbeloning voor ontvangen? In bepaalde gevallen maak je aanspraak op een som ineens (4:36 BW). Je moeten het inroepen bij de erfgenamen binnen 9 maanden na het overlijden.

Wettelijke rechten echtgenoot woning en inboedel

Ben je als echtgenoot niet of niet enig rechthebbende op de tot de nalatenschap van de overledene behorende woning en inboedel dan kan je de erfgenamen verplichten om een vruchtgebruik te vestigen op deze goederen (4:29 BW). Lees meer over de onterfde echtgenoot/echtgenote>>>>

Wettelijke rechten echtgenoot nalatenschap

De erfgenamen zijn verplicht tot medewerking aan de vestiging van een vruchtgebruik op andere goederen van de nalatenschap dan de woning en de inboedel voor de echtgenoot van de overledene als dat noodzakelijk is voor de verzorging van de echtgenoot. De echtgenoot moet dit aantonen. Lees meer over je echtgenoot onterven>>>>

 

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen