Online erfenis aanvaarden of verwerpen!

Eenvoudig, snel en rechtsgeldig een erfenis aanvaarden of verwerpen met je digitale handtekening. Vul het onderstaande formulier in en wij sturen je een ingevulde nalatenschapsvolmacht met ondertekeningsverzoek.

Is een digitale handtekening wel rechtsgeldig?

Een elektronische handtekening (artikel 3:15a BW) heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening. Een digitaal ondertekende nalatenschapsvolmacht staat dus juridisch gelijk aan een schriftelijk getekend document. Bovendien voldoet onze oplossing aan de eisen die de wet stelt aan een elektronische onderhandse akte ( artikel 156a Rv), wat betekent dat het elektronisch getekende document dezelfde bewijswaarde heeft als een papieren onderhandse akte.

Wat is iDIN?

Met iDIN kan je jezelf online identificeren bij VerklaringVanErfrechtService.nl. Gemakkelijk, vertrouwd en veilig met de inlogmethode van jouw eigen bank. Kan je betalen met iDEAL dan kan je ook ondertekenen met iDIN.

Hoe werkt het online aanvaarden of verwerpen van een erfenis?

  1. Download onze nalatenschapsvolmacht op je computer (pas na downloaden kan je deze invullen en opslaan als pdf (via de printfunctie);
  2. Stuur de ingevulde nalatenschapsvolmacht met een kopie van je legitimatiebewijs in pdf naar ons toe via onderstaand formulier.
  3. Wij sturen je een ondertekenverzoek via iDIN op het opgegeven e-mailadres. De kosten (€ 35,00) belasten wij door op de declaratie voor de verklaring van erfrecht;
  4. Wij zorgen voor het opstellen van de verklaring van erfrecht.
Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen