Categorie: Erfrecht

Wat is een ervenrekening?

Een ervenrekening is vaak de rekening van de overledene. Na het overlijden blokkeert de bank de rekening van de overledene

Hoe kan ik een onbeheerde nalatenschap aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf?

Als er geen erfgenamen zijn, volgt de Staat de erflater op in de goederen, maar niet in de schulden, zie

Is een verklaring van erfrecht gratis of met toevoeging mogelijk?

Een verklaring van erfrecht wordt afgegeven door een notaris en is niet gratis. Bekijk hier de online tarieven voor een

Kan ik een verklaring van erfrecht aanvragen bij de gemeente?

Nee, een officiële verklaring van erfrecht (4:188 BW) wordt volgens de wet afgeven door een notaris. In de wet staat samengevat

Wat is een testament met een tweetrapsmaking?

Een tweetrapsmaking wordt ook wel een making over de hand genoemd (4:136 BW e.v.) en kent 1. een erfstelling of

Waarom een wettelijke verdeling met 1% en de kinderen voor 99% tot erfgenamen?

In veel estate planningstestamenten met een wettelijke verdeling worden partners benoemd voor 1% van de nalatenschap en de kinderen samen

Wie betaalt de uitvaart bij een negatieve nalatenschap?

Geef je opdracht voor een uitvaart dan ben je als opdrachtgever verplicht om de rekening te voldoen. Wat nu als

Wat is een ik-opa-testament?

In een ik-opa-testament is vastgelegd dat de kinderen van de overledene een bedrag erven, dat zij bij hun eigen overlijden

Welke rente is verschuldigd bij een enkelvoudige rente berekend naar de wettelijke rente?

In veel oude testamenten staat: Over de vordering wegens overbedeling is een enkelvoudige rente verschuldigd van de dag van mijn

Testament waarbij de erfgenaam in de legitieme wordt gesteld. Welk deel erf je?

In veel oude testamenten staan bepalingen over de legitieme. Bijvoorbeeld “een bedrag in geld dat overeenkomt met de omvang van