Categorie: Erfrecht

Aanvaard ik een erfenis als ik een verklaring van erfrecht aanvraag?

Ik zou graag willen weten of het aanvragen van een verklaring van erfrecht van invloed is wanneer je een

Wanneer is een codicil rechtsgeldig?

Drie voorwaarden zijn er verbonden aan een codicil (4:97 BW). 1. het moet volledig handgeschreven zijn. 2. er moet een

Nietig verklaren testament tijdens leven?

Je kan je eigen testament altijd herroepen zolang je voldoende wilsbekwaam bent. Kan je ook een testament al nietig laten

Wanneer is legitieme portie opeisbaar bij een wettelijke verdeling?

Een legitieme vordering is in beginsel opeisbaar 6 maanden na het overlijden (4:81 lid 1 BW). Als er sprake is

Wat is een bezwaarde erfgenaam of een verwachter?

De termen bezwaarde en verwachter(s) worden gebruikt bij een tweetrapsmaking (fideï-commis de residuo) een erflater (ook wel ‘insteller of testateur’

Wat is een ervenrekening?

Een ervenrekening is vaak de rekening van de overledene. Na het overlijden blokkeert de bank de rekening van de overledene

Hoe kan ik een onbeheerde nalatenschap aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf?

Als er geen erfgenamen zijn, volgt de Staat de erflater op in de goederen, maar niet in de schulden, zie

Is een verklaring van erfrecht gratis of met toevoeging mogelijk?

Een verklaring van erfrecht wordt afgegeven door een notaris en is niet gratis. Bekijk hier de online tarieven voor een

Kan ik een verklaring van erfrecht aanvragen bij de gemeente?

Nee, een officiële verklaring van erfrecht (4:188 BW) wordt volgens de wet afgeven door een notaris. In de wet staat samengevat

Wat is een testament met een tweetrapsmaking?

Een tweetrapsmaking wordt ook wel een making over de hand genoemd (4:136 BW e.v.) en kent 1. een erfstelling of