Categorie: Veel gestelde vragen

Aanvaard ik een erfenis als ik een verklaring van erfrecht aanvraag?

Ik zou graag willen weten of het aanvragen van een verklaring van erfrecht van invloed is wanneer je een

Wanneer is een codicil rechtsgeldig?

Drie voorwaarden zijn er verbonden aan een codicil (4:97 BW). 1. het moet volledig handgeschreven zijn. 2. er moet een

Nietig verklaren testament tijdens leven?

Je kan je eigen testament altijd herroepen zolang je voldoende wilsbekwaam bent. Kan je ook een testament al nietig laten

Wanneer is legitieme portie opeisbaar bij een wettelijke verdeling?

Een legitieme vordering is in beginsel opeisbaar 6 maanden na het overlijden (4:81 lid 1 BW). Als er sprake is

Renteovereenkomst erfgenamen binnen welke termijn?

Met een renteovereenkomst kunnen erfgenamen een bij testament of wettelijk bepaalde rente wijzigen. Het doel van een wijziging is het

Wat is een bezwaarde erfgenaam of een verwachter?

De termen bezwaarde en verwachter(s) worden gebruikt bij een tweetrapsmaking (fideï-commis de residuo) een erflater (ook wel ‘insteller of testateur’

Belastingrente bij erfbelasting (erfbelastingrente)

Vanaf 2019 is er geen belastingrente verschuldigd als de aangifte erfbelasting binnen 8 maanden na het overlijden is ingediend. Voorheen

Wat is een ervenrekening?

Een ervenrekening is vaak de rekening van de overledene. Na het overlijden blokkeert de bank de rekening van de overledene

Hoe worden pleegkinderen belast als zij erven van hun pleegouder?

Onder voorwaarden worden pleegkinderen voor de schenk- en erfbelasting gelijkgesteld met een wettelijk kinderen. Dit is opgenomen in artikel  19

Hoe kan ik een onbeheerde nalatenschap aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf?

Als er geen erfgenamen zijn, volgt de Staat de erflater op in de goederen, maar niet in de schulden, zie