Categorie: Veel gestelde vragen

Kan ik een verklaring van erfrecht aanvragen bij de gemeente?

Nee, een officiële verklaring van erfrecht (4:188 BW) wordt volgens de wet afgeven door een notaris. In de wet staat samengevat

Wat is een testament met een tweetrapsmaking?

Een tweetrapsmaking wordt ook wel een making over de hand genoemd (4:136 BW e.v.) en kent 1. een erfstelling of

Waarom een wettelijke verdeling met 1% en de kinderen voor 99% tot erfgenamen?

In veel estate planningstestamenten met een wettelijke verdeling worden partners benoemd voor 1% van de nalatenschap en de kinderen samen

Wie betaalt de uitvaart bij een negatieve nalatenschap?

Geef je opdracht voor een uitvaart dan ben je als opdrachtgever verplicht om de rekening te voldoen. Wat nu als

Wat is een ik-opa-testament?

In een ik-opa-testament is vastgelegd dat de kinderen van de overledene een bedrag erven, dat zij bij hun eigen overlijden

Welke rente is verschuldigd bij een enkelvoudige rente berekend naar de wettelijke rente?

In veel oude testamenten staat: Over de vordering wegens overbedeling is een enkelvoudige rente verschuldigd van de dag van mijn

Testament waarbij de erfgenaam in de legitieme wordt gesteld. Welk deel erf je?

In veel oude testamenten staan bepalingen over de legitieme. Bijvoorbeeld “een bedrag in geld dat overeenkomt met de omvang van

Uitleg van testament van zodanige gedeelte waarover ik heb mogen beschikken

In een testament voor 2003 gemaakt (laat een echtgenote en 3 kinderen achter) is het volgende opgenomen: Ik benoem mijn

Wat is het legitieme deel onder het oude recht voor 2003?

In 2003 is het erfrecht gewijzigd en dus ook de legitieme regeling. Het gedeelte waarover een erflater niet heeft mogen

Kan ik erfbelasting besparen door te verwerpen?

Ja, nee en dat hangt er vanaf. In de successiewet is artikel 30 SW opgenomen. Hierin is bepaald dat een