Categorie: Veel gestelde vragen

Renteovereenkomst erfgenamen binnen welke termijn?

Met een renteovereenkomst kunnen erfgenamen een bij testament of wettelijk bepaalde rente wijzigen. Het doel van een wijziging is het

Wat is een bezwaarde erfgenaam of een verwachter?

De termen bezwaarde en verwachter(s) worden gebruikt bij een tweetrapsmaking (fideï-commis de residuo) een erflater (ook wel ‘insteller of testateur’

Belastingrente bij erfbelasting (erfbelastingrente)

Vanaf 2019 is er geen belastingrente verschuldigd als de aangifte erfbelasting binnen 8 maanden na het overlijden is ingediend. Voorheen

Wat is een ervenrekening?

Een ervenrekening is vaak de rekening van de overledene. Na het overlijden blokkeert de bank de rekening van de overledene

Hoe worden pleegkinderen belast als zij erven van hun pleegouder?

Onder voorwaarden worden pleegkinderen voor de schenk- en erfbelasting gelijkgesteld met een wettelijk kinderen. Dit is opgenomen in artikel  19

Hoe kan ik een onbeheerde nalatenschap aanmelden bij het Rijksvastgoedbedrijf?

Als er geen erfgenamen zijn, volgt de Staat de erflater op in de goederen, maar niet in de schulden, zie

Bijstandstestament: Een testament die bijstandsproof is, is dat mogelijk?

Kan ik voorkomen dat de bijstand grip krijgt op de erfenis van mijn moeder? Wanneer je een erfenis ontvangt en

Is een verklaring van erfrecht gratis of met toevoeging mogelijk?

Een verklaring van erfrecht wordt afgegeven door een notaris en is niet gratis. Bekijk hier de online tarieven voor een

Kan ik een verklaring van erfrecht aanvragen bij de gemeente?

Nee, een officiële verklaring van erfrecht (4:188 BW) wordt volgens de wet afgeven door een notaris. In de wet staat samengevat

Wat is een testament met een tweetrapsmaking?

Een tweetrapsmaking wordt ook wel een making over de hand genoemd (4:136 BW e.v.) en kent 1. een erfstelling of