Categorie: Veel gestelde vragen

Erfenis uit het buitenland kan je in Nederland verwerpen

Je kan een erfenis uit het buitenland in Nederland verwerpen volgens de Nederlandse regelgeving. In een kwestie waarbij de overledene

Mag een biologisch kind ook de vrijstelling erfbelasting toepassen?

Het komt voor dat een kind juridisch een andere vader heeft dan biologisch het geval is. Wettelijk gezien heb je

Wat is een onverwachte schuld in een erfenis of nalatenschap?

Bij een onverwachte schuld in een erfenis kan je de kantonrechter verzoeken om je zuivere aanvaarding alsnog om te zetten

Ben je met ontslag van rechtsvervolging en opleggen TBS onwaardig om te erven?

In de wet staat dat als jij veroordeeld wordt vanwege moord op bijv. je echtgenote dat je dan onwaardig bent

Moet ik mijn erfrechtelijke vordering opeisen bij het hertrouwen van mijn langstlevende ouder?

Ja, als de vordering opeisbaar is geworden omdat het testament dat bepaalt moet je opeisen. Veel langstlevende testamenten bevatten bepalingen

Vervalt een legaat als het goed al weg is?

Kan je de auto van de buurman aan je kind legateren? Ja, dat kan. Artikel 4:49 lid 1 BW bepaalt

Uitstel erfbelasting is mogelijk bij schrijnende situaties

Als een aanslag erfbelasting zorgt voor een schrijnende situatie dan is er sinds kort een uitstelmogelijkheid voor vijf jaar en

Kan ik een herroepen testament opvragen?

Eerder gemaakte testamenten vallen onder de geheimhoudingsplicht van een notaris en zijn in beginsel niet op te vragen. Deze geheimhoudingsplicht

Kan ik gedeeltelijk een legaat aanvaarden/verwerpen?

Stel je krijgt gecombineerd een legaat dat bestaat uit een geldbedrag en een legaat tegen inbreng. Kan je deze gedeeltelijk

Wat staat er in de rekening en verantwoording van een executeur

Als je taak erop zit als executeur dien je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Je rekening en verantwoording