Categorie: Veel gestelde vragen

Kan ik een wettelijke verdeling impliciet uitsluiten?

In een testament kan je de wettelijke verdeling expliciet uitsluiten. Voor een wettelijke verdeling heb je tenminste nodig een langstlevende

Welk deel van het testament mag een onterfd kind inzien?

Een onterfd kind heeft recht om de delen van het testament in te zien die direct van belang zijn voor

Mag een notaris in het BRP kijken voor een vereffening nalatenschap?

Notarissen mogen op grond van het autorisatiebesluit BRP-gegevens opvragen en gebruiken om hun wettelijke werkzaamheden uit te voeren en als

Kan ik een testamentaire bewind aanvechten?

Ik heb een legaat ter grootte van de legitieme portie met een levenslang bewind erop aanvaard. Kan ik dit bewind

Wat is vruchtgebruik op het zuivere saldo van een nalatenschap?

Uitleg testamentair recht van vruchtgebruik

Kan ik een machtiging aanvragen voor een buitenlandse nalatenschap?

Voor het verwerpen van een erfenis voor een minderjarige heb je een machtiging nodig van een rechter. Mag je een

Kan ik een verwerping van een erfenis vernietigen?

Het verwerpen van een erfenis kan alleen onvoorwaardelijk en zonder tijdsbepaling geschieden. Met andere woorden kan je een verwerping niet

Is “wettelijk erfdeel” een synoniem voor “legitieme portie” onder het oude BW?

Onder oud recht is wettelijk erfdeel een synoniem voor de legitieme portie.

Is een finaal verrekenbeding een quasi-legaat ?

Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden gelijk gesteld kan

Meerderjarigen bewind: Wel of geen automatische beneficiaire aanvaarding na 3 maanden?

Er is GEEN automatische beneficiaire aanvaarding namens de onder bewind gestelde als de wettelijke vertegenwoordiger 3 maanden heeft stilgezeten. Dit