Categorie: Veel gestelde vragen

Wat staat er in de rekening en verantwoording van een executeur

Als je taak erop zit als executeur dien je rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Je rekening en verantwoording

Schuldenonderzoek, Hoe kom je dan achter schulden van een overledene?

Schuldenonderzoek. Hoe kan je informatie opvragen over de financiële situatie van een overledene? Tegenwoordig gaat veel digitaal. Hoe kom je

Wie betaalt de kosten voor het benoemen van een vereffenaar?

Als een nalatenschap onbeheerd is, kan je als schuldeiser een verzoek indienen bij de rechtbank om een vereffenaar te laten

Mag je de rechter verzoeken om een executeursbeloning hoger vast te stellen?

In een testament is het volgende opgenomen:

“Aan de executeur komt een beloning toe gelijk aan één procent (1%) van de

Mag een executeur-afwikkelingsbewindvoerder verkopen namens een minderjarige?

Wanneer een minderjarige erfgenaam is, heb je een rechterlijke machtiging nodig om namens de minderjarige een woning te verkopen (Een

Beneficiaire aanvaarding en een executeur

Wij hebben een erfenis beneficiair aanvaard. Waardoor de wettelijke vereffening van toepassing is. Nu is in het testament een executeur

Blijft defiscalisering gelden als opeisbaarheid van erfrechtelijke vordering wordt uitgesteld?

Door een langstlevende testament krijgen de kinderen een niet-opeisbare geldvordering op hun langstlevende ouder. Deze vorderingen zijn gedeficaliseerd (art. 5.4

Mijn moeder is in juli 2020 overleden. Per wanneer zijn wij fiscaal gezien eigenaar van de banktegoeden ?

Je bent vanaf 1-1-2021 eigenaar van haar banktegoeden. De peildatum is altijd 1-1 van een kalenderjaar. Je zal het vermogen

Welke rente moet ik hanteren bij een Rijkspostspaarbank rente over opvraagbare tegoeden?

In veel oude testamenten staan rentepercentages genoemd. Neem als voorbeeld: “een rente te betalen gelijk aan de rente welke door

Aanvaard ik een erfenis als ik een verklaring van erfrecht aanvraag?

Ik zou graag willen weten of het aanvragen van een verklaring van erfrecht van invloed is wanneer je een