Bewind: Onderbewindstelling en erfenis
17 oktober 2022 Door: Peter Duijzend

Bewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van de betrokkene. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij/Zij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk dat een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt uitgesproken. Dergelijke bewinden zullen worden gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister.

Onderbewindstelling en erfenis

Wanneer een onderbewind gesteld persoon erfgenaam is, dan moet zijn of haar bewindvoerder de kantonrechter daar zo snel mogelijk over informeren. Het is vervolgens van belang dat de bewindvoerder zo snel mogelijk inzicht krijgt op de omvang van de nalatenschap en, indien mogelijk, met de onderbewindgestelde overlegt welke keuze er wordt gemaakt met betrekking tot het aanvaarden/verwerpen van de erfenis.

Bewind en (beneficiaire) aanvaarden

De bewindvoerder kan zonder de onderbewind gestelde daarin te betrekken voor hem/haar een erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Wil de bewindvoerder de erfenis zuiver aanvaarden, dan heeft de bewindvoerder daarvoor toestemming van de onderbewind gestelde nodig. Geeft deze geen toestemming tot het zuiver aanvaarden of kan hij/zij deze toestemming niet meer verlenen, dan moet de bewindvoerder de erfenis beneficiair aanvaarden. Het erfrecht kent ook een regeling in artikel 4:193 BW voor wettelijke vertegenwoordigers.  De regeling van 1:441 lid 5 BW gaat voor op de erfrecht regeling. Dit is ook bevestigd in deze rechtelijke uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2022:8787. Verder heeft de bewindvoerder ook toestemming nodig van de kantonrechter bij de verdeling van de nalatenschap en om te procederen namens de erfgenaam in de afwikkeling van de nalatenschap.

Bewind en verwerpen

Een erfenis verwerpen mag alleen met instemming van de onder bewind gestelde en met machtiging van de kantonrechter. De kantonrechter zal zich in dat geval ook contact opnemen met de onderbewind gestelde.

Curatele

Als een onder curatele gestelde persoon erfgenaam blijkt te zijn, dan dient de curator een nalatenschap altijd beneficiair  te aanvaarden. Om de nalatenschap namens de erfgenaam te verwerpen heeft de curator toestemming nodig van de kantonrechter. Ook heeft de curator toestemming nodig van de kantonrechter bij de verdeling van de nalatenschap en om te procederen namens de erfgenaam in de afwikkeling van de nalatenschap.