Plaatsvervulling
2 februari 2015 Door: Peter Duijzend

Wat is plaatsvervulling? 4:12 Burgerlijk Wetboek. Als een erfgenaam bijvoorbeeld een kind zelf al is overleden voor zijn ouder dan nemen zijn kinderen (dus de kleinkinderen van de overledene) zijn plaats in. Afstammelingen (kinderen) van het kind, broer of zuster, grootouder of overgrootouder komen in de plaats van een kind, broer of zuster, grootouder of overgrootouder. Niet alleen bij vooroverlijden is er plaatsvervulling ook als iemand onwaardig is (de ouder heeft vermoord), onterfd is of de erfenis heeft verworpen heeft is er sprake van plaatsvervulling. Zij die bij plaatsvervulling erven, worden staaksgewijze geroepen tot het erfdeel van degene wiens plaats zij vervullen. Bij testament kan er afgeweken worden van de regels van plaatsvervulling. Bekijk hier de situatie bij testamenten die gemaakt zijn voor 2003>>>.

, , ,