Overgangsrecht en plaatsvervulling in het erfrecht hoe zit dit?
20 januari 2019 Door: Peter Duijzend

Sinds de wijziging van het erfrecht in 2003 zijn er een aantal verschillen tussen het oude en het nieuwe recht. Plaatsvervulling geldt vanaf 2003 ook voor de erfgenamen die in leven zijn en verwerpen, onwaardig zijn om te erven, vervallen verklaring van erfrecht of onterfd zijn. Door het overgangsrecht moet een begrip als plaatsvervulling uitgelegd te worden volgens het recht dat gold bij het opmaken van het testament. Als er gesproken wordt over plaatsvervulling in een oud testament worden de plaatsen van degene die verworpen hebben, onterfd of onwaardig zijn niet vervuld.  Dit blijkt uit artikel 4:46 BW