Erven en bijstand

Zit je in de bijstand en ontvang je een erfenis dan bestaat het risico dat je bijstandsuitkering wordt verlaagd of beëindigd. Iemand die niet rond kan komen, heeft volgens de Participatiewet recht op een bijstandsuitkering. In de Participatiewet ze wet staan ook de regels voor het ontvangen van bijstand. Als het vermogen van de bijstandsgerechtigde de vermogensgrens te boven gaat, de bijstandsuitkering stopt. Door een erfenis kan het vermogen van de bijstandsgerechtigde boven de vermogensgrens uitkomen.

Meldplicht bijstandsgerechtigde

Als bijstandsgerechtigde ben je verplicht om een erfenis te melden bij de gemeente.  Ook in de situatie dat je nog niet weet of en zo ja hoeveel je krijgt, moet je het al wel doorgeven dat je misschien recht hebt op een erfenis.

Per gemeente verschillen de regels over hoe en wanneer de inlichtingen moeten worden verstrekt. Meestal moet een bijstandsgerechtigde een keer per maand een overzichtje met relevante informatie en wijzigingen verstrekken. Als je als bijstandsgerechtigde een erfenis niet meldt, kan je bijstand worden opgeschort of je kan een boete krijgen. Zelfs als de erfenis geen invloed op de je bijstandsuitkering heeft.

Gevolgen erfenis voor de bijstand

Je moet als erfgenaam eerst interen op je erfenis, voordat je (opnieuw) bijstand kan aanvragen. Zodra het vermogen (weer) onder de vermogensgrens zakt, heb je weer recht op bijstand. Als je niet direct de beschikking hebt over de erfenis, kan de gemeente je bijstand in de vorm van een lening geven.

Van de bijstandsgerechtigde wordt verwacht dat hij alles eraan doet om een beroep op de bijstand te voorkomen. Je mag de erfenis er niet doorheen jagen en verwachten dat je weer normaal bijstand ontvangt.

Bijstand en erfenis weigeren

Als je als bijstandsgerechtigde een positieve erfenis weigert of verwerpt, kan de gemeente bepalen dat je een onnodig beroep doet op bijstand. Het verwerpen van een erfenis wordt gezien als een schenking aan de erfgenamen die als gevolg van de verwerping een grotere erfenis krijgen. Dit betekent dat de gemeente de bijstandsuitkering voor dat bedrag kan verhalen op die erfgenamen.

Onterven, bijstand en de legitieme portie

Als je als bijstandsgerechtigde bent onterfd, mag je niet berusten in deze onterving om het recht op je uitkering te houden. Als je als bijstandsgerechtigde geen beroep doet op je legitieme portie kan de gemeente oordelen dat je een onnodig beroep doet op de bijstand. De gemeente kan je verplichtten om je legitieme portie op te eisen.

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen