Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting 2015

Erfrecht 2015: Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. Belasting besparen kan door een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. Als je kleinkinderen hebt, dan kun je door een eenvoudige aanpassing in je testament tussen de € 1.987 en € 3.974 (tarieven 2014) per kleinkind aan erfbelasting besparen. Een andere manier is door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2015

Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.

TariefgroepWaarde verkrijgingerfbelastingpercentage
1.Partners en kinderen€ 0,- tot € 121.296,-
meer dan € 121.296,-
10%
20%
1a.Kleinkinderen€ 0,- tot € 121.296,-
meer dan € 121.296,-
18%
36%
2.Overig€ 0,- tot € 121.296,-
meer dan € 121.296,-
30%
40%

Vrijstellingen erfbelasting 2015

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie tot overledenevrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)€ 633.014
kinderen€ 20.047
kleinkinderen€ 20.047
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 60.138
Ouders *€ 47.477
Alle overige personen€ 2.111
ANBI's en SBBI'svolledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 47.477. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 47.477.

Vrijstellingen schenkbelasting 2015

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2015Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind€ 5.277
kleinkind€ 2.111
overig€ 2.111
ANBI's en SBBI's volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. U behaalt dus geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter te schenken.

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2015Vrijstelling algemeen doelVrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)
Kind 18 t/m 39 jaar€ 25.322€ 52.752

Let op voor deze schenkingen moet u altijd aangifte schenkbelasting doen.

Schenken op papier

Door te schenken op papier draag je een deel van je vermogen over aan je kinderen zonder dat je dat direct hoeft uit te betalen. Deze schenking wordt als schuld verrekend met je nalatenschap. Door deze verrekening zijn je kinderen minder erfbelasting verschuldigd. Voorwaarde is wel dat je jaarlijks vanaf het moment dat je de schenking doet tot aan je overlijden een rente van 6% betaalt aan je kinderen over het geschonken bedrag. Wanneer je jaarlijks niet meer schenkt dan de schenkbelastingvrijstellingen, ben je geen schenkbelasting verschuldigd. Een schenking op papier is vooral praktisch als je geen contant geld wilt schenken omdat je geld bijvoorbeeld in beleggingen of onroerend goed is gestoken. Extra voordeel is dat de rente van 6% blijft zorgen voor een jaarlijks onbelaste geldstroom richting je kinderen. Lees meer op www.schenkenoppapier.nl

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen