Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting 2014

Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. Belasting besparen kan door een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. Als u kleinkinderen heeft, dan kunt u door een eenvoudige aanpassing in uw testament tussen de € 1.987 en € 3.974 per kleinkind aan erfbelasting besparen. Een andere manier is door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2014

Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.

TariefgroepWaarde verkrijgingerfbelastingpercentage
1.Partners en kinderen€ 0,- tot € 117.214,-
meer dan € 117.214,-
10%
20%
1a.Kleinkinderen€ 0,- tot € 117.214,-
meer dan € 117.214,-
18%
36%
2.Overig€ 0,- tot € 117.214,-
meer dan € 117.214,-
30%
40%

Vrijstellingen erfbelasting 2014

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

Relatie tot overledenevrijstelling
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)€ 627.367
kinderen€ 19.868
kleinkinderen€ 19.868
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 59.601
Ouders *€ 47.053
Alle overige personen€ 2.092
ANBI's en SBBI'svolledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 47.053. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 47.053.

Vrijstellingen schenkbelasting 2014

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2014Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind€ 5.229
kleinkind€ 2.092
overig€ 2.092
ANBI's en SBBI's volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. U behaalt dus geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter te schenken.

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2014Vrijstelling algemeen doelVrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)
Kind 18 t/m 39 jaar€ 25.096€ 52.281
geen beperkingen (tijdelijke verhoging, crisismaatregel) € 100.000

Let op voor deze schenkingen moet u altijd aangifte schenkbelasting doen.

Schenken op papier

Door te schenken op papier draagt u een deel van uw vermogen over aan uw kinderen zonder dat u dat direct hoeft uit te betalen. Deze schenking wordt als schuld verrekend met uw nalatenschap. Door deze verrekening zijn uw kinderen minder erfbelasting verschuldigd. Voorwaarde is wel dat u jaarlijks vanaf het moment dat u de schenking doet tot aan uw overlijden een rente van 6% betaalt aan uw kinderen over het geschonken bedrag. Wanneer u jaarlijks niet meer schenkt dan de schenkbelastingvrijstellingen, bent u geen schenkbelasting verschuldigd. Een schenking op papier is vooral praktisch als u geen contant geld wilt schenken omdat uw geld bijvoorbeeld in beleggingen of onroerend goed is gestoken. Extra voordeel is dat de rente van 6% blijft zorgen voor een jaarlijks onbelaste geldstroom richting uw kinderen. Lees meer op www.schenkenoppapier.nl

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen