Verdeling

Hoe wordt een erfenis verdeeld?

Als de nalatenschap helemaal is afgewikkeld en de legaten zijn uitbetaald aan de legatarissen, dan kunnen de (overgebleven) bezittingen worden verdeeld. In het testament of in de wet staat wie wat krijgt. Krijgt een erfgenaam bij de verdeling meer dan zijn erfdeel, dan moet hij het verschil uitbetalen aan de andere erfgenamen. Voorschotten op de erfenis en, in sommige gevallen, schenkingen, moeten met het erfdeel worden verrekend.

Conflicten
Alle erfgenamen moeten het eens zijn over de verdeling. Komt u er samen niet uit, dan heeft u drie mogelijkheden:

  • Verdeling door rechter: als de rechter de erfenis verdeelt hebben de erfgenamen er dan verder geen invloed meer op. Een wel erg ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.
  • Mediation: mediation is een minder drastische oplossing. Hierbij zoeken de erfgenamen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend. Een mediator kunt u vinden via de Vereniging voor Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat,
  • Familieveiling: een familieveiling is een eenvoudige en goedkope oplossing om inboedel te verdelen. Iedere erfgenaam moet, al dan niet onder toezicht van een notaris, een lootje trekken. Nummer één mag eerst kiezen en als iedereen aan de beurt is geweest, gaat het in omgekeerde volgorde verder. Natuurlijk tot alles is verdeeld en ieder een gelijk deel heeft gekregen.

Bron: notaris.nl

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen