Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting 2024

Erfrecht 2024: Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. Belasting besparen kan door een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. Als je kleinkinderen hebt, dan kun je door een eenvoudige aanpassing in je testament tussen de € 2.000 en € 4.000  per kleinkind aan erfbelasting besparen. Een andere manier is door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2024

Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.

Tarieven 2024TariefgroepWaarde verkrijgingerfbelastingpercentage
1.Partners en kinderen€ 0,- tot € 152.368,-
meer dan € 152.368,-
10%
20%
1a.Kleinkinderen€ 0,- tot € 152.368,-
meer dan € 152.368,-
18%
36%
2.Overig€ 0,- tot € 152.368,-
meer dan € 152.368,-
30%
40%

Vrijstellingen erfbelasting 2024

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is. De vrijstelling voor ondernemingsvermogen is in 2024

Relatie tot overledeneVrijstelling 2024
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)€ 795.156,-
kinderen€ 25.187,-
kleinkinderen€ 25.187,-
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 75.546,-
Ouders *€ 59.643,-
Alle overige personen€ 2.658,-
ANBI's en SBBI'svolledig vrijgesteld

Vrijstellingen schenkbelasting 2024

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2024Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind€ 6.633,-
kleinkind€ 2.658,-
overig€ 2.658,-
ANBI's en SBBI's volledige vrijstelling

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2024Vrijstelling algemeen doelVrijstelling t.b.v. een studie
Kind 18 t/m 39 jaar€ 31.813,-€ 66.268,-

Let op voor deze schenkingen moet u altijd aangifte schenkbelasting doen. De vrijstelling voor de eigenwoning (jubelton) is in 2024 afgeschaft. In 2023 was deze al verlaagd naar de jaarlijkse vrijstelling.

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen