Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting 2022

Erfrecht 2022: Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. Belasting besparen kan door een goed testament waarbij je zoveel mogelijk vrijstellingen benut. Als je kleinkinderen hebt, dan kun je door een eenvoudige aanpassing in je testament tussen de € 2.000 en € 4.000  per kleinkind aan erfbelasting besparen. Een andere manier is door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2022

Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.

Tarieven 2022TariefgroepWaarde verkrijgingerfbelastingpercentage
1.Partners en kinderen€ 0,- tot € 130.425,-
meer dan 130.425,-
10%
20%
1a.Kleinkinderen€ 0,- tot 130.425,-
meer dan 130.425,-
18%
36%
2.Overig€ 0,- tot 130.425,-
meer dan 130.425,-
30%
40%

Vrijstellingen erfbelasting 2022

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is. De vrijstelling voor ondernemingsvermogen is in 2022 (nog niet bekend).

Relatie tot overledenevrijstelling 2022
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)€ 680.645,-
kinderen€ 21.559,-
kleinkinderen€ 21.559,-
bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 64.666,-
Ouders *€ 51.053,-
Alle overige personen€ 2.274,-
ANBI's en SBBI'svolledig vrijgesteld

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen €  50.197. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook €  50.197.

Vrijstellingen schenkbelasting 2022

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2022Vrijstelling schenkbelasting
(pleeg) kind€ 5.677,-
kleinkind€ 2.274,-
overig€ 2.274,-
ANBI's en SBBI's volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken. De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als een. U behaalt dus geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter te schenken.

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2023Vrijstelling algemeen doelVrijstelling t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)
Kind 18 t/m 39 jaar€ 28.947,-€ 60.298,-
let op beperkingen (art. 33, 33a en 82a SW 1956) (18 t/m 39 jaar)€ 28.947,-

Let op voor deze schenkingen moet u altijd aangifte schenkbelasting doen. Let op voor de € 105.302 schenking geldt overgangsrecht voor het geval u eerder van de verhoogde vrijstelling gebruik heeft gemaakt>>>. 

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen