Renteovereenkomst erfgenamen binnen welke termijn?
15 januari 2020 Door: Peter Duijzend

Met een renteovereenkomst kunnen erfgenamen een bij testament of wettelijk bepaalde rente wijzigen. Het doel van een wijziging is het beïnvloeden van de erfbelasting. Van belang is dus dat deze fiscaal gevolgd wordt (art. 1 lid 3 SW). Met een lage rente daalt de fiscale waarde van de langstlevende en met een hoge rente werkt dat andersom. Wat de rente moet worden om veel erfbelasting te besparen hangt af van veel factoren. Een renteovereenkomst moet binnen de aangiftetermijn voor de erfbelasting worden gesloten ((art. 45 SW) acht maanden of langer bij uitstel). Een renteovereenkomst waarbij de rente omhoog gaat, wordt gezien als een schenking ter zake des doods en dient vastgelegd te worden in een notariële akte.