Aangifte erfbelasting

Een aangifte erfbelasting kan behoorlijk complex zijn. Kennis van het erfrecht is van belang. De notaris is in onze optiek beter toegerust om de aangifte erfbelasting te verzorgen door zijn kennis over de Successiwet en het erfrecht. Zeker er als schulden spelen door een eerder overlijden of waarderingsvraagstukken met betrekking tot (fictief) vruchtgebruik, tweetrapsmakingen, legaten vrij van recht, inbrengbepalingen, legitieme berekeningen. Wij verzorgen uw aangifte erfbelasting vanaf € 200,- inclusief BTW. Voor een definitieve prijsopgave ontvangen wij graag een overzicht van de bezittingen en schulden.

Verklaring aanvragen
Belangrijk

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunt u als erfgenamen aantonen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene. Deze verklaring is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de rekeningen van de overledene of om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Lees meer
Houdt u de volgende gegevens bij de hand

akte van overlijden, adresgegevens overledene, testament, huwelijkse voorwaarden, gegevens van de mogelijke erfgenamen. Uiteraard mag u ook gegevens later aanleveren of per post naar ons sturen: Intervivos Erfrechtservice, Liesgrassingel 11, 3451PT Vleuten. Heeft u vragen bel gerust 030-6922242. Kosten voor 1-3 erfgenamen bedragen € 298,- incl. btw en boedelvolmachten exclusief onderzoekskosten. Voor iedere erfgenaam extra € 24,-

Online aanvragen