Zuivere aanvaarding bij beneficiaire aanvaarde nalatenschap
6 januari 2016 Door: Peter Duijzend

Bij een ouderlijke boedelverdeling zijn (anders dan bij de huidige wettelijke verdeling) ook de kinderen als erfgenamen aansprakelijk met hun privé vermogen tenzij de kinderen beneficiaire aanvaarden.  Het volgende was het geval. Een van de erfgenamen had beneficiaire aanvaard. Over de andere erfgenaam werd in een rechtbankprocedure geoordeeld dat hij zich ondubbelzinnig als erfgenaam had gedragen door in de procedure te verschijnen en inhoudelijk verweer te voeren tegen een schuldeiser van de nalatenschap.

Voor zuivere aanvaarding na een beneficiaire is een verklaring nodig

In hoger beroep bij het Hof oordeelt het Hof het volgende: Omdat een van de erfgenamen de nalatenschap beneficiaire heeft aanvaard, wordt  de andere erfgenaam van de datum van beneficiaire aanvaarding geacht de nalatenschap beneficiaire te hebben aanvaard volgens: 4:192 lid 4 BW. Wil een erfgenaam zuiver aanvaarden of verwerpen dan kan dat alleen maar binnen drie maanden nadat hij van die beneficiaire aanvaarding heeft kennis genomen. Aanvaarding kan dan niet stilzwijgend maar moet dan met een verklaring bij de griffie van de Rechtbank aldus 4:191 lid 1 BW.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 15 december 2015

Verklaring van erfrecht nodig ? Vraag dan je verklaring van erfrecht aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. Lees meer over de kosten voor een verklaring van erfrecht>>>