kosten verklaring van erfrecht aftrekbaar?
17 februari 2014 Door: Verklaring van erfrecht

Zijn de kosten voor een verklaring van erfrecht aftrekbaar voor de erfbelasting?

Overlijdenskosten zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De overlijdenskosten zijn volgens de Successiewet 1956 wel aftrekbaar van de erfenis in de aangifte erfbelasting. Wat zijn overlijdenskosten? Valt de verklaring van erfrecht van de notaris hier ook onder?

Overlijdenskosten in de aangifte erfbelasting

In de aangifte erfbelasting zijn overlijdenskosten aftrekbaar. Andere kosten zijn helaas niet aftrekbaar. Het is daarom van belang om te weten wat de Belastingdienst verstaat onder overlijdenskosten. U mag alleen overlijdenskosten aftrekken voor zover deze niet zijn gedekt door een (uitvaart)verzekering. Dit betekent dat de rekeningen daadwerkelijk door de erfgenamen uit de erfenis betaalt moeten worden zonder dat zij een compensatie ontvangen van een uitvaartverzekering.

In de aangifte erfbelasting zijn in ieder geval de kosten aftrekbaar die na het overlijden worden gemaakt om de erflater waardig te begraven of te cremeren. Het betreft de kosten van de uitvaart, het graf of een urn en de grafbedekking. De aftrek is niet onbeperkt; de kosten mogen gezien de stand en het vermogen van de overledene niet bovenmatig zijn. De kosten van de voorbereiding van de uitvaart, zoals de aankondiging van het overlijden in een advertentie, rouwkaarten en bloemen zijn ook aftrekbaar. Na de begrafenis of crematie worden vaak nog kosten gemaakt in verband met een condoleanceregister, de ontvangst van de genodigden en het versturen van dankbetuigingen. Ook deze kosten zijn aftrekbaar.

Andere kosten dan overlijdenskosten niet aftrekbaar voor de erfbelasting. Het gaat dan om kosten die niet direct door het overlijden zijn ontstaan, zoals de kosten van de afwikkeling van de erfenis. Dit betekent dat de kosten van de notaris voor de verklaring van erfrecht, verklaring van executele en de akte van verdeling niet aftrekbaar zijn. Verder zijn de kosten gemoeid met de overlijdensaangifte inkomstenbelasting, de aangifte erfbelasting en de executeurbeloning niet aftrekbaar.

Executeurs beloning belast?

De executeurbeloning kan bij de executeur bovendien nog zijn belast met inkomstenbelasting. Heffing van inkomstenbelasting blijft op grond van een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën alleen achterwege, indien:

 • de executeur tevens erfgenaam of legataris is;
 • hij/zij de executeurwerkzaamheden niet beroepshalve verricht;
 • erfbelasting over de executeurbeloning is geheven.

Box 3 Inkomstenbelasting: vermogensrendementsheffing

In de inkomstenbelasting geldt dat over vermogen (verschil tussen bepaalde bezittingen en bepaalde schulden) belasting is verschuldigd als dat vermogen boven de box 3 vrijstelling uitkomt (heffingsvrij vermogen). Er wordt verondersteld dat het belastbare vermogen een fictief rendement oplevert van 4%. Daarover is een belastingheffing verschuldigd van 30%, ofwel 1,2% van het belastbare vermogen (vermogensrendementsheffing). Bepaalde vermogensbestanddelen worden niet tot het belastbare vermogen gerekend. Dat is onder andere het geval voor de uitvaartverzekering. Wel moet het dan gaan om een verzekering die uitsluitend is bedoeld voor de financiering van de uitvaart. De vrijstelling is jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2014 € 6.859, – per belastingplichtige.

, , , , , , ,

2 reacties op “kosten verklaring van erfrecht aftrekbaar?”

 1. Gepke de Leef schreef:

  En wat met (bejaardeverzorgster) die hele erfenis middels fraude/diefstal in bezit krijgt en dus ook niets aan de belasting afdraagt en politie niets doet met aangifte tegen deze crimineel.

  1. Peter Duijzend schreef:

   Als de verzorgster misbruik maakt van haar positie kan er sprake zijn van ouderenmishandeling. Neem contact op met Steunpunt Huiselijk Geweld voor advies. http://www.vooreenveiligthuis.nl/ik-maak-me-zorgen-om-iemand/ik-maak-me-zorgen-over-een-oudere/?pk_campaign=sea-ouderenmishandeling&pk_kwd=meldpunt%20ouderenmishandeling

Reacties zijn uitgeschakeld.