Kan ik zelf via het Centraal Testamentenregister opvragen of een overledene een testament heeft gemaakt?
31 mei 2014 Door: Verklaring van erfrecht

Hoe kom ik erachter of er een testament is? Via het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u onderzoeken of de overledene een testament heeft gemaakt. Het CTR bekijkt na een schriftelijk verzoek of er een testament aanwezig is van de overledene en welke notaris dit dan onder zijn beheer heeft. Het Centraal Testamentenregister houdt alle in Nederland opgemaakte testamenten bij. De aktes zelf blijven onder beheer van de betrokken notaris. Het testamentenregister geeft dus geen antwoord op de vraag wat er in het testament staat of wie de erfgenamen zijn. Daarvoor moet u contact opnemen met de notaris waar het testament ligt.

Wat is het Centraal Testamentenregister?

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin de (kandidaat-)notarissen registreren wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. Indien u via Intervivos Verklaring van Erfrecht Service een verklaring van erfrecht aanvraagt, zullen wij nagaan of de overledene een testament heeft gemaakt. Indien dit het geval is, zullen wij ook het testament opvragen bij de betreffende notaris.

Verzoek indienen Centraal Testamentenregister

U dient een schriftelijke aanvraag in bij het CTR. Dit kan met een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier voor het opvragen van gemaakte testamenten door de overledene kunt u hier downloaden. U moet een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister meesturen. Een verzoek om een inlichting is gratis. Als u twijfelt of u zelf een testament heeft, kunt u ook een verzoek indienen bij het CTR. U kunt dit doen via de notaris met een kopie van uw legitimatiebewijs en een gelegaliseerde handtekening. U kunt ook persoonlijk naar het CTR toe gaan met een geldig legitimatiebewijs.
Stuur uw verzoek of ingevuld aanvraagformulier (pdf), inclusief een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister, naar:

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Antwoord Centraal Testamentenregister

Afhankelijk van de leeftijd van de overledene en het tijdstip waarop het laatst gemaakte testament is gemaakt ontvangt u binnen 2 weken reactie. Testamentenregistraties van personen die voor 1976 zijn overleden, kunnen wat langer op zich laten wachten.

Naar de notaris

Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. U kunt zelf een afspraak maken met de betreffende of een willekeurige notaris. De notaris verstrekt alleen aan direct belanghebbenden (bijvoorbeeld erfgenamen) informatie over de inhoud van het testament. Het is niet verplicht om de nalatenschap af te laten handelen door de notaris die het testament heeft opgemaakt. Uw eigen notaris kan bijvoorbeeld ook de nalatenschap afhandelen.

Overige registraties CTR
Behalve testamenten registreren (kandidaat-)notarissen ook de volgende zaken in het CTR:
• Benoemingen (bijvoorbeeld voogdijbenoemingen) die moeten ingaan bij overlijden;
• Schenkingsovereenkomsten die pas na het overlijden van de schenker moeten worden uitgevoerd;
• Verblijvingsbedingen (zoals opgenomen in notariële samenlevingsovereenkomsten en huwelijkse voorwaarden);
• Natuurlijke verbintenissen die na overlijden omgezet moeten worden in een rechtens afdwingbare verplichting.

 Verklaring van erfrecht aanvragen

Indien u via ons een verklaring van erfrecht aanvraagt dan zorgen wij ervoor dat het CTR geraadpleegd wordt. Als blijkt dat er een testament gemaakt is, zullen wij dat bij de betreffende notaris voor u opvragen. Een verklaring van erfrecht vraagt u aan via de volgende link. Vul uw gegevens in, gegevens van de overledene en de mogelijke erfgenamen. Na het onderzoek in het CTR zullen wij contact met u opnemen.

bron: notaris.nl

auteur: Peter Duijzend

, ,