Worden vereffeningskosten met voorrang voldaan uit de nalatenschap?
20 december 2016 Door: Peter Duijzend

ja, Een door de rechter benoemde vereffenaar heeft recht op het loon dat voor het opmaken van de uitdelingslijst door de kantonrechter wordt vastgesteld. De Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling kennen de mogelijkheid voor het toekennen van een voorschot. Een kantonrechter in Den Bosch heeft geoordeeld dat ook voor een vereffenaar de mogelijkheid bestaat om een voorschot te ontvangen (mits onderbouwd). De kantonrechter oordeelt ook dat een redelijke wetstoepassing met zich meebrengt dat de vereffeningskosten voor de overige schulden van de nalatenschap (4:7 lid 1 BW) dienen te worden voldaan, een en ander behoudens de kosten van lijkbezorging en andere wettelijke voorrangregels (Rb. Oost-Brabant 8 december 2016, nr 5538231). Wettelijke gezien heeft het salaris van de vereffenaar geen voorrang boven andere schulden van de nalatenschap.