Wettelijke verdeling zonder testament en renteovereenkomst
24 april 2020 Door: Peter Duijzend

Met interesse het verhaal over de wettelijke verdeling gelezen en dan vooral het item over vruchtgebruik en blote eigendom. Het eerste verhoogd het eventueel te belasten bedrag bij de langstlevende en het tweede het eventueel te belasten bedrag bij de kinderen.
Dit speelt toch ook zonder testament dus bij een gewone wettelijke verdeling?

Klopt, dezelfde systematiek geldt voor de wettelijke verdeling op grond van de wet.

Berekening erfbelasting | renteovereenkomst

In ons geval is de erfenis ongeveer € 90.000,- en is er een langstlevende (55 jaar) en twee kinderen. Gehuwd in gemeenschap van goederen en geen testament. Als ik het bereken is niemand erfbelasting verschuldigd dan. Deelt u die mening?

Klopt! Bij een erfenis van € 90.000,- en drie erfgenamen dan krijgt ieder € 30.000,-. De langstlevende krijgt de volledige erfenis en de kinderen krijgen dus een vordering van € 30.000,-. Bij een langstlevende van 55 jaar geldt (6% * 11) = 66% van € 30.000 = € 19.800,- als fictief vruchtgebruik. De kinderen worden dus aangeslagen voor € 10.200,-. Zij benutten hun vrijstelling maar deels. Het is dus aantrekkelijk om een rente overeen te komen om die vrijstelling € 20.946,- (2020) beter te benutten. Ik schat in een rente van rond de 3%. Indien gewenst kan ik met de exacte cijfers een nauwkeurige berekening maken.

,