Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen!
22 mei 2016 Door: Peter Duijzend

Het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden is aangenomen in Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beperkt de gedragingen die leiden tot een zuivere aanvaarding van een erfenis. Alleen nog de handelingen die zorgen voor benadeling van schuldeisers hebben zuivere aanvaarding tot gevolg. Als voorbeelden worden genoemd het verduisteren of bezwaren van goederen die tot de erfenis behoren. Onder de huidige regelgeving kan je een erfenis zuiver aanvaarden door je te gedragen als erfgenaam. Veel mensen realiseerde zich niet dat zij dan schulden van de overledene uit eigen zak moeten betalen als de erfenis negatief bleek.

Alsnog beneficiaire aanvaarding bij onverwachte schulden

Tevens geeft het nieuwe wetsvoorstel de mogelijkheid om zuiver aanvaarde erfenis alsnog beneficiaire te aanvaarden als er onbekende schulden blijken te zijn.  In dat geval kan een erfgenaam door de kantonrechter gemachtigd worden om de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden als hij binnen drie maanden na ontdekking van de schuld een verzoek hiertoe doet. Is de erfenis echter inmiddels vereffend of verdeeld, dan kan de erfgenaam worden ontheven om de schuld te voldoen voor zover deze niet uit zijn erfrechtelijke verkrijging kan worden voldaan. Aangezien er een onderzoeksplicht geldt voor erfgenamen is de verwachting dat het niet zo’n vaart zal lopen met dergelijke verzoeken.

Altijd zuiver aanvaarden?

Nee, zeker niet! De opgenomen gedragingen in het nieuwe wetsvoorstel nemen niet alle onzekerheid weg. De bepalingen zijn te algemeen omschreven. Er is een onduidelijk gebied in de nieuwe wetgeving. Wanneer benadeel je nu een schuldeiser? Doe je dat al als je de tuinkabouter aan de buurvrouw geeft? Het is en blijft aan te raden om een erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden. Zowel onder de huidige regelgeving als in de situatie dat het wetsvoorstel van kracht wordt.

Slot

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. Naar verwachting zal de wetgeving per 1-1-2017 ingaan.

Lees meer over de wijze waarop je een erfenis kan aanvaarden of verwerpen>>>

,