Welke testament rente moet ik hanteren bij promesse disconto van De Nederlandse Bank N.V.?
30 augustus 2017 Door: Peter Duijzend

In veel oude testamenten met een ouderlijke boedelverdeling (OBV) is voor de oprenting van de vorderingen van de kinderen de volgende bepaling opgenomen: “Bedoelde vorderingen zullen van mijn overlijden af een jaarlijkse rente dragen tegen een percentage gelijk aan het promesse disconto van De Nederlandse Bank N.V. op de eerste januari van het jaar, waarop de rentebetaling betrekking heeft, welke rente jaarlijks bij de hoofdsommen zal worden bijgeschreven, voor het eerst op een en dertig december van het jaar, waarin ik overlijd, zonder dat over deze rente wederom rente verschuldigd wordt. ” De promesse disconto van de Nederlandse Bank is vervallen. Welke rente moet je dan hanteren? Volgens de staatssecretaris mag je aansluiten bij de depositorente van de Europese Centrale Bank. Het besluit van de staatssecretaris laat in het midden of er nog een opslag geldt van 1,25% (zie vragen en antwoorden website DNB). De depositorente per 16 maart 2016: -0,40% is negatief. Hoe de Belastingdienst omgaat met de negatieve rente is niet duidelijk.

,