Welke rechtbank of kantonrechter is bevoegd bij een verzoekschrift m.b.t. een nalatenschap?
17 augustus 2017 Door: Peter Duijzend

Ik wil het testamentaire bewind laten opheffen. Naar welke rechtbank of kantonrechter moet ik het verzoekschrift beëindiging van de onderbewindstelling (op grond van 4:178 BW) sturen? Antwoord: De woonplaats van de bewindvoerder: Volgens 268 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in beginsel de rechter van de laatste woonplaats van de overledene bevoegd. Echter als het gaat om testamentair bewind, afdeling 7 van titel 5 boek 4 (o.a. beëindiging van de onderbewindstelling) dan is de rechter bevoegd van de woonplaats van de rechthebbende. Volgens 1:12 lid 2 BW volgt de minderjarige bij een (testamentaire) bewind de woonplaats van de bewindvoerder. Bekijk hier welke rechtbank bevoegd is als je weet om welke plaats het gaat>>>, Kies het Arrondissement en klik dan op “werk-en rechtsgebied” om te zien welke rechtbank bij de betreffende plaats hoort.

,