Welke erfbelastingvrijstelling geldt er voor stiefkleinkinderen?
12 juni 2018 Door: Peter Duijzend

In artikel 19 van de Successiewet 1656  staat een gelijkstellingsbepaling waarbij aanverwanten met bloedverwanten worden gelijkgesteld. Dit geldt ook als opa en oma fiscaal partner (conform de Successiewet) zijn oftewel ze hoeven niet gehuwd te zijn. Voorwaarde is wel dat het fiscaal partnerschap is geëindigd door overlijden. In dat geval kan het stiefkleinkind ook wel quasi stiefkleinkind genoemd erven tegen hetzelfde tarief als een eigen kleinkind. Bron: Cursus Belastingrecht S&E en ECLI:NL:HR:2010:BO0407

,