Welke erfbelastingvrijstelling geldt er voor stiefkleinkinderen?
12 juni 2018 Door: Peter Duijzend

Hetgeen voor stiefkinderen geldt, geldt op gelijke wijze voor stiefkleinkinderen; zij worden belast in tariefgroep I (met een opslag van 80%), en kunnen een beroep op de vrijstelling erfbelasting doen. In artikel 19 van de Successiewet 1656  staat een gelijkstellingsbepaling waarbij aanverwanten met bloedverwanten worden gelijkgesteld. Dit geldt ook als opa en oma fiscaal partner (conform de Successiewet) zijn oftewel ze hoeven niet gehuwd te zijn. Voorwaarde is wel dat het fiscaal partnerschap is geëindigd door overlijden. Bij scheiding is er dus geen sprake meer van een stiefkind relatie meer. In dat geval kan het stiefkleinkind ook wel quasi stiefkleinkind genoemd erven tegen hetzelfde tarief als een eigen kleinkind. Bron: Cursus Belastingrecht S&E en ECLI:NL:HR:2010:BO0407.

,