Welke bevoegdheden heb ik als executeur als het testament dat niet vermeldt?
25 oktober 2017 Door: Peter Duijzend

Bevoegdheden executeur staan vaak uitgeschreven in het testament. Wat als dat niet het geval is dan geldt het volgende: Een executeur kan uitsluitend spullen verkopen als dit noodzakelijk is om schulden te voldoen. Zijn er geen schulden dan moet je de spullen met medewerking van de erfgenamen overdragen. Indien er spullen verkocht moeten worden om schulden te betalen moet ik op basis van de wet (4:147 BW): (1) overleggen met de erfgenamen inzake de keuze van de goederen en de wijze van tegeldemaking; (2) je hebt echter niet de toestemming van de erfgenamen nodig. Je moet de erfgenamen wel de gelegenheid geven om de beslissing van de kantonrechter in te roepen als zij het niet eens zijn met de spullen die je wil verkopen om de schulden te betalen.