Welk deel van het testament mag een onterfd kind inzien?
10 juni 2024 Door: Peter Duijzend

Een onterfd kind heeft recht om de delen van het testament in te zien die direct van belang zijn voor de onterving. Het gaat alleen om de bepalingen waarin de onterving is vastgelegd en eventuele motivering daarvoor. Verder mag een onterfd kind weten wie de executeur is om een beroep te kunnen doen op zijn legitieme portie. Is er geen executeur dan mag je weten wie de erfgenamen zijn voor je beroep op de legitieme.

Geef een reactie