Wat kunt u regelen in een testament?
3 februari 2014 Door: Peter Duijzend

Voor mensen die geen testament hebben, regelt de wet hoe hun erfenis wordt verdeeld. Als u zelf wilt bepalen hoe uw erfenis wordt verdeeld dan moet u een testament laten opstellen bij een notaris. Met een testament kunt u ervoor zorgen dat er erfbelasting wordt bespaard of wordt doorgeschoven naar het overlijden van de langstlevende.

In een testament kunt u zaken regelen die afwijken van de wet:

 • U kunt aangeven wie de erfgenamen zijn en voor welk gedeelte.
 • U kunt bepalen dat bijvoorbeeld uw partner het vruchtgebruik krijgt van uw woning.
 • U kunt in een legaat vastleggen dat een bepaald onderdeel van de erfenis naar een bepaalde persoon gaat of goed doel, bijvoorbeeld een kostbaar voorwerp of een geldbedrag.
 • U kunt zorgen dat personen en instellingen die volgens de wet niets erven, een deel van erfenis krijgen.
 • U kunt uw erfgenamen meer laten erven dan zij volgens de wettelijke regels erven.
 • U kunt bepalen dat erfgenamen minder, of helemaal niet, erven. Houd dan wel rekening met het wettelijk erfdeel van uw kinderen.
 • U kunt ’vrij van recht’ of ‘netto’ laten erven.
 • U kunt een executeur benoemen die zorgt voor de uitvoering van uw testament.
 • U kunt een voogd benoemen voor uw kinderen.
 • U kunt een bewindvoerder benoemen die het vermogen van uw kinderen gaat beheren.
 • U kunt een uitsluitingsclausule opnemen om te voorkomen dat de ‘koude kant’ meeprofiteert van uw erfenis bij een echtscheiding.
 • U kunt bepalen dat kinderen een schenking moeten inbrengen in uw nalatenschap om ervoor te zorgen dat alle kinderen evenveel van u krijgen.
 • U kunt bepalen dat de kinderen hun vordering kunnen opeisen als de langstlevende naar een AWBZ-instelling gaat.
, , ,