Wat is pensioenimputatie?
29 november 2017 Door: Peter Duijzend

Ontvang je als langstlevende partner een nabestaandenpensioen (AOW en uitkeringen o.g.v. de nabestaandenwet vallen hier niet onder)? Dan betaal je hierover geen erfbelasting. De helft van de waarde van het nabestaandenpensioen komt wel in mindering op je partnervrijstelling. Dit wordt dus ook wel pensioenimputatie genoemd. Je houdt altijd een minimale vrijstelling (artikel 32 SW lid 2). Je pakt het jaarlijkse bedrag aan nabestaandenpensioen dat gaat x de factor van het uitvoeringsbesluit * 0,5 minus 30% belastinglatentie.