Wat is een verklaring van erfrecht?
8 juni 2014 Door: Verklaring van erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht? Een verklaring van erfrecht is een door een de notaris opgemaakte akte die een belangrijke rol speelt bij de afwikkeling van een nalatenschap. In deze verklaring staat in principe wie er overleden is, of hij of zij gehuwd in onder het opmaken van huwelijksvoorwaarden of in gemeenschap van goederen, wie zijn afstammelingen zijn en wie de erfgenamen zijn en wat hun aandeel is. Ook staat er in deze verklaring wie er bevoegd is om over de nalatenschap van de overledene te beschikken.  

De verklaring van erfrecht is vaak noodzakelijk om bij een bank of verzekeraar als erfgenaam een uitbetaling of toegang te krijgen tot bepaalde rekeningen. Allerlei instanties vragen om een verklaring van erfrecht en gaan uit van de juistheid van deze verklaring. De verklaring van erfrecht is dus een onmisbaar document om een nalatenschap goed af te wikkelen.

Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

In de verklaring van erfrecht kunt u terugvinden:

  1. Wie is er overleden en wanneer;
  2. of de overledene gehuwd was en zo ja, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden;
  3. of de overledene eerder gehuwd was en zo ja, of het huwelijk door echtscheiding of overlijden is ontbonden;
  4. wie de afstammelingen zijn en zo ja, of zij nog in leven zijn en zo niet wie hun afstammelingen zijn;
  5. wie de erfgenamen zijn, voor welke erfdelen en of zij de nalatenschap aanvaard hebben;
  6. of er aan bepaalde personen (veelal de langstlevende partner) een vruchtgebruik (gebruiksrecht) is gegund met betrekking tot bepaalde specifieke zaken (denk bijvoorbeeld aan een woning);
  7. of er sprake is van een wettelijke verdeling (4:13 BW);
  8. wie er bevoegd is om de nalatenschap te beheren.

Bekijk hier een voorbeeld van een verklaring van erfrecht >>>

Voordat een notaris een verklaring van erfrecht kan afgeven, zal de notaris het nodige onderzoek moeten verrichten:
De notaris zal nagaan of er een testament gemaakt is bij het Centraal testamentenregister. Daarnaast raadpleegt de notaris de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Als er veel erfgenamen zijn, dan kost de raadpleging van de diverse Gemeentelijke Basisadministraties vaak veel tijd. Gemeenten kunnen vaak traag reageren op verzoeken tot erfgenamen onderzoeken. De notaris zal ook het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank raadplegen om te achterhalen of er huwelijksvoorwaarden gemaakt zijn indien de overledene gehuwd was. De notaris moet mogelijk ook buitenlandse testamentenregisters raadplegen. Ook moet de notaris het faillissementsregister, het schuldsaneringsregister en het curateleregister moeten raadplegen.

Indien gewenst kunnen wij u behulpzaam zijn bij het opstellen van een verklaring van erfrecht. U kunt ons daarbij helpen door zoveel mogelijk stukken aan te leveren zoals de akte van overlijden, trouwboekje, eventuele kopieën van testamenten, een eventueel samenlevingscontract , vermogensoverzicht, gegevens van de erfgenamen. 

Verklaring van executele

Een verklaring van executele kan uitkomst bieden om op korte termijn de nalatenschap van de overledene te beheren. Uiteraard moet er wel een executeur benoemd zijn in het testament die zijn benoeming aanvaardt. Het gaat bij de verklaring van executele in feite over een de beheersbevoegdheden van de executeur/afwikkelingsbewindvoerder. De executeur krijgt de verplichting om de erfgenamen te informeren.

, , , , , , , , ,