Wat is een verklaring van erfrecht juridisch gezien?
3 juli 2024 Door: Peter Duijzend

Een verklaring van erfrecht is een proces-verbaalakte die slechts waarnemingen van de notaris bevat die daaraan gevolgtrekkingen verbindt (4:188 BW). De conclusie van de notaris heeft geen dwingende bewijskracht maar bewerkstelligt slechts dat een derde die op de verklaring afgaat als te goeder trouw geldt (4:187 BW).

Geef een reactie