Wat houdt rekening en verantwoording geven in bij de afwikkeling van een nalatenschap?
28 november 2016 Door: Peter Duijzend

Wat houdt deugdelijk rekening en verantwoording geven in bij de afwikkeling van een nalatenschap met een boedelvolmacht? De gevolmachtigde is in beginsel gehouden om aan de overige erfgenamen die hem/haar gemachtigd hadden tot afwikkeling van de nalatenschap, verslag te doen van de bevindingen en van hetgeen de gevolmachtigde in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap heeft ondernomen. Wat deze plicht precies inhoudt, wordt telkens bepaald door de aard van de rechtsverhouding welke verplicht tot het zich omtrent de behoorlijkheid van enig vermogensrechtelijk beleid te rechtvaardigen, en de omstandigheden van het gegeven geval. Het afleggen van rekening en verantwoording impliceert dat gevolmachtigde inzicht moet geven in de ontvangsten en uitgaven op de rekening(en) van de erflater met een behoorlijke verantwoording. Hiervoor is, behalve dat dit schriftelijk moet geschieden, geen bepaalde vorm voorgeschreven, hoewel de rekening overzichtelijk en behoorlijk gespecificeerd moet zijn eventueel voorzien van bescheiden c.q. rekeningafschriften ter ondersteuning van de op de rekening vermelde posten (bron: rechtspraak.nl).

 

, , , , ,