Wat is een boedelnotaris?
1 februari 2014 Door: Peter Duijzend

Een boedelnotaris heeft een regiefunctie in de afwikkeling van een nalatenschap. De boedelnotaris kan pas na een opdracht van de executeur, vereffenaars of de erfgenamen aan de slag. Wanneer een notaris als boedelnotaris is aangewezen door een executeur of vereffenaar dan moet hij de (overige) erfgenamen daarover inlichten. Hierbij kan de boedelnotaris aangeven welke opdracht hij/zij heeft gekregen.