Wanneer kan je gratis een erfenis beneficiair aanvaarden?
8 februari 2020 Door: Peter Duijzend

Je bent niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Wil je dat wel dan kan je de erfenis zuiver aanvaarden of beneficiair. Mocht je beneficiair aanvaarden dan ben je wel erfgenaam maar niet aansprakelijk voor schulden als die er blijken te zijn. Met andere woorden deel je in een positief saldo maar niet in een tekort. Een beneficiaire aanvaarding is altijd aan te raden en helemaal als onduidelijk is wat het vermogen is van de overledene.

Standaard beneficiaire aanvaarding

Kies je ervoor om een erfenis beneficiair te aanvaarden, dan moet je een verklaring (laten) afleggen bij de rechtbank. Voor het opmaken van zo’n verklaring ben je griffierechten verschuldigd. Deze bedragen in 2020 € 130,- per verklaring. Om kosten te besparen kan je met meerdere erfgenamen tegelijk een verklaring voor beneficiaire aanvaarding of verwerping laten opstellen. In een aantal gevallen is een beneficiaire aanvaarding gratis. Hierover lees je meer in dit artikel.

Minderjarigen en erfgenamen met curatoren

Ouders, voogden of curatoren kunnen voor degene die zij vertegenwoordigen slechts beneficiair aanvaarden. Verwerping door een ouder, voogd of curator kan alleen na een machtiging van de kantonrechter. Je kan gratis beneficiair aanvaarden voor een minderjarige of onder curatele gestelde als je de wettelijke termijn van drie maanden waarin je een keuze moet uitbrengen laat verlopen (4:193 BW lid 2).

Gratis meeliften op een beneficiaire aanvaarding

In de wet is in artikel 4:192 BW lid 4 de volgende bepaling opgenomen: “Een erfgenaam die nog geen keuze heeft gedaan, wordt geacht beneficiair te aanvaarden, wanneer een of meer zijner mede-erfgenamen door een verklaring beneficiair aanvaarden, tenzij hij alsnog de nalatenschap zuiver aanvaardt of verwerpt binnen drie maanden nadat hij van die beneficiaire aanvaarding kennis heeft gekregen of, ……enzovoorts”

Van belang is dus dat je nog niet aanvaard hebt en je kennis hebt genomen van het feit dat een van je mede-erfgenamen reeds beneficiair heeft aanvaard. In die drie maanden kan je alleen nog maar zuiver aanvaarden door een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank. Wil je beneficiaire aanvaarden dan is het verstandig dat je aangeeft dat je een brief stuurt naar de notaris en hierin aangeeft dat je bekend bent met de beneficiaire aanvaarding van je mede-erfgenaam en dat je in die drie maanden die lopen geen gebruik gaat maken van de mogelijkheid om te verwerpen of zuiver te aanvaarden (afstand doen van het recht om dat alsnog te doen).

Gevolgen beneficiaire aanvaarding

Door een beneficiaire aanvaarding moeten de erfgenamen de nalatenschap vereffenen. De gezamenlijke erfgenamen worden dan de vereffenaars (art. 4:195 BW) en zijn gezamenlijk bevoegd en aansprakelijk voor een juiste afwikkeling. Lees meer hierover onder lichte vereffening>>>

Heb je een verklaring van erfrecht nodig ? En heb je geen zin in hoge kosten en bijbetalen voor nalatenschapsvolmachten? Vraag dan je verklaring aan via Verklaring van Erfrecht Service. Wij leggen je de gevolgen rustig en helder uit en je krijgt gelijk antwoord op al je erfrecht vragen. Hier vind je het aanvraagformulier: aanvraagformulier verklaring van erfrecht online. De kosten zijn € 250,- inclusief nalatenschapsvolmachten en btw (exclusief gemeentelijke kosten) voor een verklaring van erfrecht met maximaal 3 erfgenamen die zuiver aanvaarden.  Bij een beneficiaire aanvaarding komen hier € 208,- aan kosten bij. Dit is inclusief € 130,- griffierechten (2020). Heeft de overledene een testament gemaakt dan komen er nog eens € 45,- aan kosten bij. Lees meer over onze goedkope tarieven voor een verklaring van erfrecht>>>  
, , , ,