Voorkom belastingrente erfbelasting
30 maart 2014 Door: Peter Duijzend

Voor 2010 was er geen belastingrente verschuldigd over de erfbelasting. Het was toen nog voordeliger om de erfbelasting zo lang mogelijk uit te stellen. Vanaf 2010 wordt er belastingrente (heffingsrente) gerekend over de verschuldigde erfbelasting. De belastingrente is gelijk aan de wettelijke rente maar altijd minimaal 4%. In veel gevallen ontvangt u zelf een lagere rente dan er aan belastingrente verschuldigd is. Vandaar dat het van belang is om tijdig aangifte te doen of een voorlopige aanslag aan te vragen.

Wanneer bent u belastingrente over erfbelasting verschuldigd?

Binnen 8 maanden na het overlijden moet er een aangifte erfbelasting ingediend worden. De belastingrente wordt berekend over de definitieve aanslag (na verrekening van voorlopige aanslagen). Deze termijn begint te lopen 8 maanden na het overlijden en eindigt op de dag voor het invorderbaar worden van de aanslag. Dat is zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Dit geldt voor aanslagen over een overlijden van na 31 december 2012.

Ondanks tijdige aangifte toch belastingrente

Het kan dus voorkomen dat u toch belastingrente verschuldigd bent ook al heeft u de aangifte binnen 8 maanden ingediend. De Belastingdienst heeft tijd nodig om de aangifte te verwerken en de aanslagen op te leggen.  In de rechtspraak wordt aangenomen dat 3 maanden een redelijke termijn is voor de Belastingdienst om een aanslag op te leggen.

Belastingrente erfbelasting voorkomen

Belastingrente kan worden voorkomen door binnen vijf maanden na het overlijden aangifte erfbelasting te doen. Als vervolgens de dagtekening van de aanslag binnen 8 maanden na het overlijden is dan is er geen belastingrente verschuldigd.

Tweetrapstestamenten

Wanneer de bezwaarde overlijdt moet er wederom aangifte gedaan worden voor de verkrijging door de verwachters. Gek genoeg is hier geen termijn van 8 maanden na het overlijden van de bezwaarde voor genomen. De belastingrente begint direct te lopen vanaf het moment dat de voorwaarde is vervuld oftewel direct na het overlijden van de bezwaarde. In deze situatie dient u dus direct aangifte te doen om zo min mogelijk belastingrente verschuldigd te zijn.

Een correcte en tijdige (voorlopige) aangifte erfbelasting bespaart u een hoop geldt. Een notaris of fiscalist estate planner kan u al snel een hoop belasting besparen. Zeker als er sprake is van een flexibel testament of als de overledene erfrechtelijke schulden had door het eerder overlijden van een partner/echtgenoot. Als executeur kunt u zich een hoop discussies met de erfgenamen besparen door tijdig aangifte te doen. Daarnaast bent u als executeur hoofdelijk aansprakelijk voor het afdragen van de erfbelasting.  Indien gewenst kunnen wij voor u de (voorlopige) aangifte erfbelasting verzorgen >>>>.

Belastingrente vanaf 2019

Vanaf 2019 is de regeling weer gewijzigd. Lees hier meer>>>

, ,