Verwerping erfenis minderjarige met toestemming van beide ouders?
26 mei 2019 Door: Peter Duijzend

Casus: de wettelijke erfgenamen willen na overlijden van vader/broer/opa gezamenlijk de erfenis verwerpen. (Er zijn naar verwachting meer schulden dan bezittingen. Daarnaast is er al jaren geen contact meer met elkaar). Er wordt goed opgelet om handelingen te vermijden waardoor de erfenis zuiver kan worden aanvaard. Beneficiair aanvaarden wil ook niemand van de erfgenamen. Er is waarschijnlijk geen testament, dit is opgevraagd bij het CTR.  Er zijn echter 2 minderjarige erfgenamen (kleinkinderen van overleden opa) waarvan hun vader (ex-man van hun moeder) naar verwachting niet wil meetekenen op het formulier verzoek machtiging verwerping, zodra zeker is dat er geen testament is. Wat zijn hiervan de gevolgen? De moeder van deze kinderen is de dochter van de overledene.

Plaatsvervulling bij verwerping

Wanneer moeder verwerpt, bepaalt de wet (4:12 BW) dat er sprake is van plaatsvervulling. Haar minderjarige kinderen nemen haar plek in als erfgenamen. Om minderjarige erfgenamen te beschermen en de procedure voor ouders te vereenvoudigen geldt een automatische beneficiaire aanvaarding na 3 maanden vanaf de verwerping in bovenstaand geval. Ouders hebben een beperkte keuze voor het aanvaarden van een erfenis namens hun kinderen. Zij mogen niet zuiver aanvaarden en alleen met machtiging van de kantonrechter een erfenis verwerpen.  Nu is er volgens het formulier “Verzoek machtiging verwerping” toestemming van beide ouders nodig om te kunnen verwerpen. Onderaan het formulier staat:“Hebben de ouders het gezamenlijk gezag over de minderjarige? Beide ouders moeten het verzoek ondertekenen. Ook als zij gescheiden leven.”

Wil de vader niet mee tekenen dan kan je de Rechtbank volgens artikel 1:253a BW verzoeken om dient de rechter in geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening van het gezag een zodanige beslissing te nemen als hem in het belang van de kinderen wenselijk voorkomt. Bij deze beoordeling dient de rechter alle omstandigheden van het geval en de belangen van alle betrokkenen in aanmerking te nemen en mee te wegen. Het belang van de kinderen is daarbij een eerste overweging. Dat neemt niet weg dat, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, andere belangen zwaarder kunnen wegen.

Geschillen omtrent gezag

Wil de vader niet mee tekenen dan kan je de Rechtbank volgens artikel 1:253a BW verzoeken om in geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening van het gezag een zodanige beslissing te nemen als hem in het belang van de kinderen wenselijk voorkomt. Bij deze beoordeling dient de rechter alle omstandigheden van het geval en de belangen van alle betrokkenen in aanmerking te nemen en mee te wegen. Het belang van de kinderen is daarbij een eerste overweging. Dat neemt niet weg dat, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, andere belangen zwaarder kunnen wegen. De rechtbank moet een verzoek binnen 6 weken in behandeling nemen. Aan de procedure zijn kosten verbonden. Het is mij niet duidelijk of dit door een advocaat dient te gebeuren. Dit dient u zelf na te gaan. Ik zou u aanraden om bij het verzoek machtiging verwerping direct een verzoekschrift bij te voegen voor vervangende toestemming dan wel te beslissen conform artikel 1:253a BW.

Slot

Let erop dat na uw verwerping de termijn van 3 maanden gaat lopen. Binnen die termijn moet u alles geregeld (machtiging en vervangende toestemming en daadwerkelijk verwerpen) hebben om te kunnen verwerpen. Het lijkt ons verstandig om nog even te bellen met de rechtbank of de vervangende toestemming werkelijk nodig is dergelijke situaties.

 

 

 

, ,