Verwerpen erfenis: eenmaal gedane keuze is onherroepelijk!
14 juni 2017 Door: Peter Duijzend

Verwerpen erfenis: Volgens de kantonrechter van de rechtbank Limburg is het ook na de introductie van de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (wet BETS) niet mogelijk om een verwerping van een erfenis ongedaan te maken met een “omgekeerd” beroep op artikel 4:194a BW. Dit artikel geeft erfgenamen die reeds zuiver hebben aanvaard de mogelijkheid om alsnog beneficiaire te aanvaarden als zij geconfronteerd worden met een onverwachte schuld. Binnen 3 maanden na ontdekking van de schuld moet hiertoe een verzoek gedaan worden bij de kantonrechter. De kanton rechter beoordeeld of er sprake is van een onverwachte schuld.

Nalatenschap toch positief

In de zaak die speelde voor rechtbank Limburg hebben de ouders en zus van de overledene de nalatenschap verworpen omdat de hypotheekschuld die ruste op de tot de nalatenschap behorende woning hoger was dan de waarde van de woning zelf. Echter hadden zij de aan de hypotheek gekoppelde levensverzekeringspolis over het hoofd gezien. Hierdoor was de nalatenschap uiteindelijk € 30.000,- positief. De ouders en zus wilde daar graag alsnog aanspraak maken op de nalatenschap. Vandaar het verzoek aan de kantonrechter om alsnog beneficiaire te mogen aanvaarden.

Eenmaal gedane keuze is onherroepelijk!

Volgens de kantonrechter is artikel 4:194a BW ingevoerd om erfgenamen te beschermen tegen onverwachte schulden die op het moment van zuivere aanvaarding nog niet bekend waren. De wetgever wilde erfgenamen behoeden voor financiële problemen als zij geconfronteerd worden met een onverwachte schuld. De kantonrechter begrijpt redenering van de ouder, maar geeft aan dat het verzoek een wettelijke grondslag mist. De mogelijkheid die in artikel 4:194a BW is gecreëerd is de enige uitzondering op de hoofdregel dat een eenmaal gedane keuze onherroepelijk is. De eerdere verwerping door de ouders en de zus van de overledene kan dan ook niet worden teruggedraaid.

Wil je weten hoe je een erfenis kan verwerpen lees dan dit artikel>>>

 

,