Vervalt een legaat als het goed al weg is?
11 februari 2022 Door: Peter Duijzend

Kan je de auto van de buurman aan je kind legateren? Ja, dat kan. Artikel 4:49 lid 1 BW bepaalt dat een ten laste van een erfgenaam gemaakt legaat van een op een bepaald goed te vestigen recht vervalt indien het goed bij het openvallen van de nalatenschap daartoe niet behoort. Dat is alleen anders als uit de uiterste wil zelf is af te leiden dat de erflater het legaat niettemin zo heeft gewild. Als je dus de betreffende auto legateert dan weet je dat je geen eigenaar bent en dat het dus de bedoeling is om de auto over te kopen van de buurman. Wil de buurman zijn auto niet verkopen dan zijn de erfgenamen gehouden om de waarde van de auto uit te keren aan de legataris.