Verklaring van erfrecht ING Bank
11 oktober 2019 Door: Peter Duijzend

“Mijn schoonvader is overleden en ik handel de administratieve zaken voor mijn schoonmoeder af. Zij hebben bij de ING een en/of rekening en een spaarrekening. Om deze rekeningen op haar naam te zetten vragen ze om een verklaring van erfrecht. De testamenten heb ik gewoon thuis en kan ik ze aanleveren maar dat is niet voldoende, nu heb ik dit nagekeken en zag dat er een flink kostenplaatje aan een verklaring van erfrecht vast hangt. Persoonlijk vind ik het echt te ver gaan. Ze hebben een testament, en ze zijn gehuwd, hebben een en/of rekening en nu moeten we nog 500 euro op tafel leggen om de rekening op haar eigen naam te krijgen. Kunt u me hier verder mee helpen?”

Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig?

Wanneer iemand komt te overlijden, mogen de rekeningen op naam van de overledene geblokkeerd worden door de bank. Als erfgenamen een verklaring van erfrecht kunnen overleggen aan de bank, kunnen zij weer over de geblokkeerde rekening beschikken, bijvoorbeeld om een betaling te doen. De rekening wordt dan een ervenrekening genoemd. Zolang een bank of enige andere instantie niet om een verklaring van erfrecht vraagt, is het niet nodig deze op te laten maken.

Wanneer is geen verklaring van erfrecht nodig?

In een aantal situaties is geen verklaring van erfrecht nodig. De voorwaarden zijn:

  • de overledene laat een partner (echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner) en/of kinderen achter;
  • de overledene heeft geen testament gemaakt;
  • het totaalbedrag van alle bankrekeningen van de overledene samen is minder dan € 100.000,–.

Bovenstaande voorwaarden zijn in 2012 bepaald door de overheid en de Nederlandse Vereniging van Banken. De ING bank heeft een haar informatie met betrekking tot bankzaken na een overlijden online staan>>> Als u kijkt naar de richtlijnen dat ziet u dat de ING u om een verklaring van erfrecht moet vragen.

Beleid van de Nederlandse banken

Bij ons is bekend dat veel andere banken bij kleine bedragen volstaan met een bankverklaring.  Lees hier meer over de bankverklaring>>>. Er hebben zich ook clienten van de ING bank bij ons gemeld die een verklaring van erfrecht nodig hadden om van de kosten van het hebben van een rekening bij de ING af te komen als er niet voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden. Er stond dus niks op de rekening maar opheffen ging alleen met een verklaring van erfrecht. Hieronder een overzicht van limieten die banken hanteren om een verklaring van erfrecht te vragen.

Naam van de bankprivé rekening (als voldaan is aan de NVB voorwaarden)en/of rekening (als voldaan is aan de NVB voorwaarden)
ING bankin beginsel altijd een verklaring van erfrecht nodiggeen verklaring van erfrecht
Knab€ 2,500geen verklaring van erfrecht nodig
Rabobank€ 5.000geen verklaring van erfrecht nodig
Triodos Bank€ 5.000€ 5.000
SNS bank€ 10.000€ 10.000
Regio Bank€ 10.000€ 10.000
ASN Bank€ 10.000geen verklaring van erfrecht nodig
ABN Amro€ 15.00015.000

Zoals u kunt zien is de ING erg strikt in vergelijking met andere banken. Wellicht heeft het te maken met de eigen Notarisservice>>>

Beoordelen van testamenten

Een medewerker van de bank kan de testamenten inzien. Vaak is de inhoud lastig te begrijpen voor een leek. Daarnaast weet een medewerker van de bank niet zeker of het testament wat u overlegt het laatst gemaakt testament is. Verder kan het zijn dat bepaalde regelingen in het testament ongedaan gemaakt zijn door de erfgenamen. Het risico van de bank is te groot om op de stoel van de notaris te gaan zitten.

Slot

Het lijkt erop dat u een verklaring van erfrecht nodig hebt om de rekening bij de ING op naam van uw schoonmoeder te krijgen. Hierbij een overzicht van de verschillende online aanbieders van verklaringen van erfrecht>>> Hierbij bent u direct gewaarschuwd. Bij het overlijden van uw schoonmoeder zal u wederom om een verklaring van erfrecht gevraagd worden. Het is afhankelijk van het saldo op de rekeningen van uw schoonmoeder verstandig om een andere bank te kiezen.