Is een verklaring van erfrecht gratis of met toevoeging mogelijk?
24 september 2019 Door: Peter Duijzend

Een verklaring van erfrecht wordt afgegeven door een notaris en is niet gratis. Bekijk hier de online tarieven voor een verklaring van erfrecht>>> Wanneer het gaat om akten met betrekking tot familiezaken (testamenten of huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden) kan er met een inkomensverklaring verzocht worden om een toevoeging.  Je hebt hiervoor een inkomensverklaring van de Raad van de Rechtsbijstand nodig. Deze kan je aanvragen via ‘Mijn Rechtsbijstand“. Met je inkomensverklaring kan je bij de voorzitter van de Kamer van Toezicht voor de Notarissen en de Kandidaat-notarissen een schriftelijk verzoek voor een toevoeging indienen (artikel 56 Wna). De voorzitter van de Kamer van Toezicht beslist of u in aanmerking komt voor het lage tarief. Als dit het geval is, wijst hij een notaris aan om de betreffende akte op te stellen. Bedacht moet worden dat een verklaring van erfrecht kosten zijn van de nalatenschap. De voorzitter van de kamer voor het notariaat kan tegemoetkoming bij een verklaring van erfrecht verlenen als de erfenis minder bedraagt dan het heffingsvrije vermogen van € 30.846 (2020) en deze erfgenaam verder geen financiële draagkracht heeft (artikel 56 lid 2 c Wna). Is de nalatenschap negatief dan kan je de rechtbank met je inkomensverklaring verzoeken om vermindering van het griffierecht (2020: € 130,-) voor het verwerpen van een nalatenschap.