Wat is de vergoeding of loon van een executeur?
1 februari 2014 Door: Peter Duijzend

Als executeur krijgt u volgens de wet één procent van het vermogen van de overledene op de dag van overlijden (4:144 lid 2). Maar in het testament kan ook een andere vergoeding staan, bijvoorbeeld een vast bedrag of een uurtarief. Naast de vergoeding mag u ook gemaakte kosten declareren. Zijn er twee executeurs dan delen zij samen 1% tenzij het testament anders aangeeft. 

,