Vereffening eindigt positief
29 november 2019 Door: Peter Duijzend

Een erfenis van een overleden echtgenoot is door haar achterblijvende partner met minderjarige kinderen beneficiair aanvaard. Er waren twee schuldeisers. Waarvan één hele grote waardoor de nalatenschap een negatief vermogen vertoonde. Voorafgaand aan het opmaken van de boedelbeschrijving heb ik de betreffende schuldeiser uit naam van de vereffenaar, tevens de partner/langstlevende erfgenaam met minderjarige kinderen en executeur volgens langstlevende testament, kunnen bewegen om genoegen te nemen met een bedrag tegen finale kwijting. Met als reden dat de nalatenschap negatief is en er niet meer te halen valt. Door dat akkoord vertoonde de nalatenschap vervolgens een positief saldo. Mijn vraag is of de vereffenaar nu nog verplicht is een boedelbeschrijving te deponeren? Of dat de zaak hiermee is afgedaan. Hoewel er bij de rechtbank nog een melding staat dat de nalatenschap beneficiair is aanvaard. Zo lijkt het te blijven zweven omdat er geen klap op is gegeven. De rechtbank is verzocht instructies te geven, maar die geeft geen duidelijkheid.

Boedelbeschrijving ter inzage leggen

Bij een wettelijke verdeling waarbij ook de echtgenoot beneficiaire aanvaardt is de vereffening van toepassing. Wat altijd dient te gebeuren is het opmaken en verzenden van een boedelbeschrijving aan de rechtbank of een ter inzagelegging bij een boedelnotaris (4:211 lid 3 BW).

Melden negatieve nalatenschap

De nalatenschap leek op voorhand negatief. Hiervan had je melding moeten maken bij de rechtbank. Ik weet niet of dat is gebeurd maar dat lijkt mij nu niet meer noodzakelijk.

Eindigen met positief saldo

Als alle schuldeisers zijn voldaan dan mag dit positieve saldo verdeeld worden onder de erfgenamen. In deze situatie blijft wel overeind staan dat er nog een boedelbeschrijving gestuurd moet worden naar de rechtbank. Dit alleen al om te voorkomen dat later aandienende schuldeisers je aansprakelijk gaan stellen omdat je de procedure niet goed gevolgd hebt. Je kan ontheffing vragen maar die procedure is omslachtiger en brengt kosten met zich mee. Het het opsturen van een boedelbeschrijving is veel praktischer. Hier kan je een formulieren voor een boedelbeschrijving downloaden>>>. Wil je echter voorkomen dat nieuwsgierige mensen een kijkje komen nemen bij de rechtbank dan kan je dus een ontheffingsverzoek doen.

Uitdelingslijst

Bij een negatieve nalatenschap geldt normaal gesproken een verzwaring van de vereffeningsprocedure. Onderdeel van deze procedure is rekening en verantwoording en het opstellen en ter inzage leggen van een uitdelingslijst. Aangezien een kantonrechter dit niet heeft voorgeschreven kan (4:221 BW) dit dus achterwege blijven.

,