Vastleggen erfrechtelijke vorderingen onderhands of notarieel?
30 mei 2017 Door: Peter Duijzend

Vader is in 2012 overleden. Moeder heeft waarschijnlijk het genot op basis van een oud langstlevende testament. Wij hebben echter nooit iets geregeld. Recent heb ik begrepen dat de kinderen hun vordering op moeder schriftelijk moeten vastleggen zodat wanneer moeder komt te overlijden die schulden van moeder van haar vermogen worden afgetrokken zodat wij als haar erfgenamen minder erfbelasting betalen.  Als dat (notaris) verhaal klopt kan ik die vorderingen dan ook via een onderhandse akte laten beschrijven of moet dat via een notaris en zo ja hoeveel gaat dat kosten? 

Boedelbeschrijving

Van belang is dat je de vorderingen op de langstlevende kan onderbouwen richting de Belastingdienst. Als je de vorderingen niet kan bewijzen, heb je geen aftrekpost en betaal je straks onnodig meer erfbelasting. In eerste instantie is het belangrijk om te kijken welke bepalingen het testament bevat. Een voorgeschreven boedelbeschrijving kan onderhands als alle erfgenamen het daarmee eens zijn en het vrije beheer hebben over hun vermogen (671 RV). Is er bijvoorbeeld een minderjarige betrokken in de erfenis dan moet een voorgeschreven boedelbeschrijving bij notariële akte. Het opstellen doet een notaris tegen uurtarief. Hoe beter het aangeleverd het wordt des de lager de kosten.

woz waarde of werkelijke waarde woning erfbelasting

WOZ waarde of werkelijke waarde

Aandachtspunt bij een boedelbeschrijving is de woning. De Belastingdienst dienst hanteert voor het berekenen van de erfbelasting de WOZ waarde van de woning. Als erfgenamen kan je deze waarde aanhouden. Echter mocht de werkelijk waarde sterk afwijken dan kan het interessant zijn om die waarde te hanteren omdat de vorderingen dan hoger uit kunnen vallen hetgeen straks erfbelasting scheelt.