Valt een verpande levensverzekeringsuitkering in de erfenis?
27 augustus 2018 Door: Peter Duijzend

nee, wanneer een levensverzekering is verpand aan bijv. een bank dan valt de uitkering niet in een nalatenschap. De bank heeft door de verpanding en de wijziging van de begunstiging een zelfstandig recht op de verzekeraar gekregen (leer van zelfstandig recht). De bank (pandhouder) gebruikt het geld om de hypotheekschuld van de hypotheekgever (erflater) mee te verlagen. De verzekeringsuitkering zelf behoort daarmee niet tot de nalatenschap. Tot de nalatenschap behoort wel een woning met lagere hypotheekschuld. Deze komt toe aan de erfgenamen. Iemand die zonder verpanding begunstigde zou zijn geweest, kan hierdoor geen claim leggen op de nalatenschap wegens ongerechtvaardigde verrijking (RB. Gelderland 15 aug 2018, nr. NL18.2411).